W jakich temperaturach osiągane jest nadprzewodnictwo?

niskich
wysokich
w każdych
zależy od materiału
Nad­prze­wod­nic­two – stan ma­te­ria­łu po­le­ga­ją­cy na zerowej re­zy­stan­cji (o­po­rze­), jest osiągany w nie­któ­rych ma­te­ria­łach w niskiej tem­pe­ra­tu­rze. Jest to zjawisko kwan­to­we, nie­moż­li­we do wy­ja­śnie­nia na gruncie fizyki kla­sycz­nej. Poza zerową re­zy­stan­cją inną ważną cechą nad­prze­wod­ni­ków jest wy­py­cha­nie ze swej ob­ję­to­ści pola ma­gne­tycz­ne­go. Nad­prze­wod­nic­two jest ob­ser­wo­wa­ne w róż­no­rod­nych ma­te­ria­ła­ch: nie­któ­rych pier­wiast­kach (na przykład w cynie, rtęci i ołowiu), stopach, ce­ra­mi­kach tlen­ko­wych czy ma­te­ria­łach or­ga­nicz­nych.

Rozkład odpowiedzi

niskich
wysokich
w każdych
zależy od materiału
odpowiedzi
flagDania
82%
0%
5%
11%
17
flagSzwajcaria
73%
5%
5%
15%
19
flagFrancja
71%
7%
7%
14%
14
flagMalezja
70%
10%
10%
10%
10
flagWielka Brytania
59%
8%
5%
25%
197
flagIndie
55%
15%
8%
18%
103
flagStany Zjednoczone
54%
14%
5%
24%
157
flagNiemcy
54%
6%
8%
30%
82
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
50%
16%
8%
16%
12
flagKanada
50%
0%
25%
25%
12
flagAustralia
46%
0%
30%
23%
13
flagNorwegia
45%
18%
9%
27%
11
flagPolska
44%
15%
5%
34%
6712
flagIrlandia
43%
12%
6%
37%
16
flagFilipiny
38%
30%
7%
23%
13
flagHolandia
36%
0%
9%
54%
11
flagNieznany
32%
19%
6%
41%
628
flagSzwecja
30%
15%
0%
53%
13
flagGrecja
16%
16%
0%
66%
12

Płeć

men38%
women27%
niskich
38%
28%
wysokich
17%
17%
w każdych
4%
7%
zależy od materiału
39%
46%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakich temperaturach osiągane jest nadprzewodnictwo?
7718
43%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: sach1tb
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.