W jakiej części Polski leży Zagłębie Dąbrowskie?

w Małopolsce
na Śląsku
na Mazowszu
w Wielkopolsce
Zagłębie Dą­brow­skie to region geo­gra­ficz­no­-hi­sto­rycz­ny w za­chod­niej Ma­ło­pol­sce, na po­gra­ni­czu z Górnym Ślą­skiem. Obecnie stanowi pół­noc­no­-w­schod­nią część Gór­no­ślą­skie­go Okręgu Prze­my­sło­we­go i leży we wschod­niej części wo­je­wódz­twa ślą­skie­go. Główne miasta Zagłębia Dą­brow­skie­go to: So­sno­wie­c, Dąbrowa Gór­ni­cza, Będzin oraz Czeladź. Granice krain geo­gra­ficz­no­-hi­sto­rycz­nych nie po­kry­wa­ją się z gra­ni­ca­mi wo­je­wództw.

Rozkład odpowiedzi

w Małopolsce
na Śląsku
na Mazowszu
w Wielkopolsce
odpowiedzi
flagAfganistan
100%
0%
0%
0%
1
flagSri Lanka
100%
0%
0%
0%
1
flagOman
100%
0%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
1
flagHolandia
66%
33%
0%
0%
3
flagDania
50%
50%
0%
0%
2
flagFrancja
33%
66%
0%
0%
3
flagNieznany
33%
66%
0%
0%
3
flagPolska
32%
49%
8%
9%
161
flagStany Zjednoczone
25%
75%
0%
0%
4
flagWłochy
0%
50%
50%
0%
2
flagSerbia
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men39%
women37%
w Małopolsce
39%
37%
na Śląsku
39%
56%
na Mazowszu
7%
0%
w Wielkopolsce
13%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakiej części Polski leży Zagłębie Dąbrowskie?
184
34%

Szczegóły

Autor: BeaJ
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.