W jakiej dyscyplinie jeździeckiej występuje ten koń?

ujeżdżenie
konkurs konia wierzchowego
woltyżerka
skoki przez przeszkody
Wol­ty­żer­ka- to jedna z 7 dys­cy­plin jeź­dziec­kich. Już 2000 lat temu Rzy­mia­nie wy­ko­ny­wa­li na końskim grzbie­cie ćwi­cze­nia. Rycerze i ka­wa­le­ria ćwiczyli elementy wol­ty­żer­ki podczas szko­le­nia jeź­dziec­kie­go. Wol­ty­żer­ka tylko raz była w pro­gra­mie Igrzysk Olim­pij­skich w 1920 r. W hi­po­te­ra­pii wy­ko­rzy­stu­je się wol­ty­żer­kę te­ra­peu­tycz­ną.

Rozkład odpowiedzi

ujeżdżenie
konkurs konia wierzchowego
woltyżerka
skoki przez przeszkody
odpowiedzi
flagPolska
14%
15%
58%
11%
2118
flagWielka Brytania
25%
15%
55%
5%
20
flagNieznany
14%
20%
49%
14%
507
flagNiemcy
0%
23%
46%
30%
13

Płeć

men50%
women71%
ujeżdżenie
13%
9%
konkurs konia wierzchowego
19%
15%
woltyżerka
50%
71%
skoki przez przeszkody
16%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakiej dyscyplinie jeździeckiej występuje ten koń?
2724
56%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Friedrich Haag
Czytaj więcej: wikipedia Woltyżerka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.