W jakiej dyscyplinie sportu odnosił sukcesy Bronisław Czech (ur. 25 lipca 1908r.

Kolarstwie
Narciarstwie
Lekkiej Atletyce
Pływaniu
Bro­ni­sław Czech (ur. 25 lipca 1908 w Za­ko­pa­ne­m[a­], zm. 5 czerwca 1944 w obozie kon­cen­tra­cyj­nym w Au­schwit­z) – naj­wszech­stron­niej­szy polski narciarz okresu mię­dzy­wo­jen­ne­go, trzy­krot­ny olim­pij­czy­k, ta­ter­ni­k, ratownik górski, in­struk­tor nar­ciar­ski, pilot i in­struk­tor szy­bow­co­wy.

Rozkład odpowiedzi

Kolarstwie
Narciarstwie
Lekkiej Atletyce
Pływaniu
odpowiedzi
flagPolska
23%
45%
22%
9%
242
flagNieznany
21%
35%
35%
7%
14

Płeć

men39%
women45%
Kolarstwie
18%
20%
Narciarstwie
39%
45%
Lekkiej Atletyce
32%
22%
Pływaniu
8%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakiej dyscyplinie sportu odnosił sukcesy Bronisław Czech (ur. 25 lipca 1908r.
287
43%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: GoDesi.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.