W jakiej dyscyplinie sportu odnosił sukcesy Bronisław Czech (ur. 25 lipca 1908r.

Kolarstwie
Narciarstwie
Lekkiej Atletyce
Pływaniu
Bro­ni­sław Czech (ur. 25 lipca 1908 w Za­ko­pa­ne­m[a­], zm. 5 czerwca 1944 w obozie kon­cen­tra­cyj­nym w Au­schwit­z) – naj­wszech­stron­niej­szy polski narciarz okresu mię­dzy­wo­jen­ne­go, trzy­krot­ny olim­pij­czy­k, ta­ter­ni­k, ratownik górski, in­struk­tor nar­ciar­ski, pilot i in­struk­tor szy­bow­co­wy.

Rozkład odpowiedzi

Kolarstwie
Narciarstwie
Lekkiej Atletyce
Pływaniu
odpowiedzi
flagWielka Brytania
26%
47%
26%
0%
19
flagPolska
24%
32%
32%
10%
757
flagNieznany
30%
22%
37%
10%
172
flagNiemcy
18%
18%
63%
0%
11

Płeć

men25%
women35%
Kolarstwie
25%
20%
Narciarstwie
25%
35%
Lekkiej Atletyce
37%
31%
Pływaniu
10%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakiej dyscyplinie sportu odnosił sukcesy Bronisław Czech (ur. 25 lipca 1908r.
1001
30%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Scazon
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.