W jakiej dyscyplinie sportu odnosił sukcesy Bronisław Czech (ur. 25 lipca 1908r)?

Kolarstwie
Narciarstwie
Lekkiej Atletyce
Pływaniu
Bro­ni­sław Czech (ur. 25 lipca 1908 w Za­ko­pa­ne­m[a­], zm. 5 czerwca 1944 w obozie kon­cen­tra­cyj­nym w Au­schwit­z) – naj­wszech­stron­niej­szy polski narciarz okresu mię­dzy­wo­jen­ne­go, trzy­krot­ny olim­pij­czy­k, ta­ter­ni­k, ratownik górski, in­struk­tor nar­ciar­ski, pilot i in­struk­tor szy­bow­co­wy.

Rozkład odpowiedzi

Kolarstwie
Narciarstwie
Lekkiej Atletyce
Pływaniu
odpowiedzi
flagWielka Brytania
23%
57%
19%
0%
26
flagHolandia
30%
50%
10%
10%
10
flagPolska
23%
30%
34%
10%
1511
flagNieznany
25%
20%
42%
11%
359
flagNiemcy
30%
13%
56%
0%
23

Płeć

men22%
women33%
Kolarstwie
25%
25%
Narciarstwie
22%
33%
Lekkiej Atletyce
38%
29%
Pływaniu
12%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakiej dyscyplinie sportu odnosił sukcesy Bronisław Czech (ur. 25 lipca 1908r)?
1869
28%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Scazon

Historia

6 marca 2017 12:23:47 utworzył XxXxXxXxX »
3 lipca 2017 21:41:23 zmienił SineCere »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.