W której erze geologicznej żyjemy?

mezozoicznej
przemysłowej
kenozoicznej
paleozoicznej
Era ke­no­zo­icz­na – era, która roz­po­czę­ła się ok. 66 mln lat temu (od wy­mie­ra­nia kre­do­we­go) i trwa do dziś. Era ke­no­zo­icz­na bywa czasem okre­śla­na mianem ery ssaków, owadów lub ery roślin kwia­to­wy­ch, bowiem te grupy przeszły w niej równie in­ten­syw­ny rozwój ewo­lu­cyj­ny.

Rozkład odpowiedzi

mezozoicznej
przemysłowej
kenozoicznej
paleozoicznej
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
41%
45%
12%
24
flagHolandia
10%
40%
40%
10%
10
flagPolska
16%
32%
39%
11%
2152
flagNieznany
18%
34%
34%
11%
312
flagWielka Brytania
17%
40%
31%
11%
35
flagStany Zjednoczone
30%
40%
20%
10%
10

Płeć

men42%
women39%
mezozoicznej
17%
15%
przemysłowej
30%
34%
kenozoicznej
42%
39%
paleozoicznej
9%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W której erze geologicznej żyjemy?
2613
38%

Szczegóły

Autor: mam sos w moim portfelu .
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Kenozoik
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.