W jakiej firmie Steve Jobs podpatrzył graficzny interfejs użytkownika z myszką?

Xerox
Microsoft
Amiga
IBM
Znana jako pro­du­cent kse­ro­ko­pia­rek firma Xerox stwo­rzy­ła w 1973 Alto - pierwszy komputer z gra­ficz­nym in­ter­fej­sem użyt­kow­ni­ka (GUI) w centrum roz­wo­jo­wym PARC w Palo Alto w Ka­li­for­nii. Steve Jobs od­wie­dził PARC w 1979 roku, gdzie zetknął się z GUI i myszką jako ma­ni­pu­la­to­rem.

Rozkład odpowiedzi

Xerox
Microsoft
Amiga
IBM
odpowiedzi
flagPolska
21%
25%
27%
25%
731
flagNieznany
14%
31%
30%
23%
226
flagWielka Brytania
0%
36%
36%
27%
11

Płeć

men17%
women19%
Xerox
17%
19%
Microsoft
27%
24%
Amiga
32%
30%
IBM
22%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakiej firmie Steve Jobs podpatrzył graficzny interfejs użytkownika z myszką?
1014
19%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Adam Schuster
Czytaj więcej: wikipedia Xerox Alto
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.