W jakiej grze dodawano kawałek Muru Berlińskiego?

Bitwa o Stalingrad
World in Conflict
Blitzkrieg
Sniper Elite Berlin 1945
Główny cel roz­gryw­ki stanowi przej­mo­wa­nie kontroli nad klu­czo­wy­mi miej­sca­mi na polach bitew poprzez umie­jęt­ne kie­ro­wa­nie woj­ska­mi. Każda z wal­czą­cych stron dys­po­nu­je okre­ślo­ną liczbą spe­cjal­nych punktów, prze­zna­czo­nych na ścią­ga­nie po­sił­ków. W ten sposób została wy­eli­mi­no­wa­na ko­niecz­ność gro­ma­dze­nia zasobów, a zabawa zyskała wy­jąt­ko­wą dy­na­mi­kę.

Rozkład odpowiedzi

Bitwa o Stalingrad
World in Conflict
Blitzkrieg
Sniper Elite Berlin 1945
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
58%
25%
16%
12
flagAustria
8%
50%
25%
16%
12
flagNiemcy
9%
45%
22%
22%
22
flagWielka Brytania
0%
42%
31%
26%
19
flagPolska
12%
33%
22%
31%
1210
flagNieznany
10%
22%
21%
45%
157

Płeć

men25%
women39%
Bitwa o Stalingrad
12%
10%
World in Conflict
25%
39%
Blitzkrieg
25%
22%
Sniper Elite Berlin 1945
36%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakiej grze dodawano kawałek Muru Berlińskiego?
1487
33%

Szczegóły

Autor: Marquiez TV
Ilustracja: Daniel Kruczynski
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.