W jakiej warstwie atmosfery powstaje zorza polarna?

Troposferze
Stratosferze
Mezosferze
Termosferze
Zorza polarna – zjawisko świetlne ob­ser­wo­wa­ne w górnej at­mos­fe­rze w pobliżu biegunów ma­gne­tycz­nych planety, która ma silne pole ma­gne­tycz­ne. Na Ziemi wy­stę­pu­je w ter­mos­fe­rze - naj­wyż­szej i naj­bar­dziej roz­rze­dzo­nej warstwie at­mos­fe­ry - na wy­so­ko­ściach od 85-800km.

Rozkład odpowiedzi

Troposferze
Stratosferze
Mezosferze
Termosferze
odpowiedzi
flagWielka Brytania
33%
33%
0%
33%
15
flagNieznany
24%
35%
21%
17%
114
flagPolska
22%
39%
22%
15%
516

Płeć

men16%
women8%
Troposferze
19%
29%
Stratosferze
39%
46%
Mezosferze
25%
14%
Termosferze
16%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakiej warstwie atmosfery powstaje zorza polarna?
672
16%

Szczegóły

Autor: Siema Spejson
Ilustracja: Victor Montol
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.