W jakim języku prowadzono obrady Zjazdu Słowiańskiego w Pradze w 1848 roku?

niemieckim
esperanto
intersłowiańskim
każdy mówca przemawiał własnym
Ani espe­ran­to ani tym bardziej in­ter­sło­wiań­ski wówczas jeszcze nie ist­nia­ły. Nie­miec­ki tym­cza­sem był znany więk­szo­ści z 340 ob­ra­du­ją­cy­ch, którą sta­no­wi­li żyjący w Au­stro­-We­grzech Czesi, Słowacy oraz Sło­wia­nie po­łu­dnio­wi. Był to więc wybór prak­tycz­ny.

Rozkład odpowiedzi

niemieckim
esperanto
intersłowiańskim
każdy mówca przemawiał własnym
odpowiedzi
flagPolska
25%
14%
18%
42%
559
flagNieznany
12%
19%
22%
46%
63

Płeć

men19%
women37%
niemieckim
19%
37%
esperanto
15%
7%
intersłowiańskim
18%
19%
każdy mówca przemawiał własnym
46%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim języku prowadzono obrady Zjazdu Słowiańskiego w Pradze w 1848 roku?
679
24%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.