W jakim języku został spisany Nowy Testament?

hebrajskim
aramejskim
łacińskim
greckim
Nowy Te­sta­ment został spisany w języku greckim w I i II w. n.e. Jego ów­cze­śnie po­wszech­nie używana forma nazywana jest greką koine - dla od­róż­nie­nia od języka grec­kie­go z innych epok (np sta­ro­grec­kie­go kla­sycz­ne­go lub grec­kie­go współ­cze­sne­go­).

Rozkład odpowiedzi

hebrajskim
aramejskim
łacińskim
greckim
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
9%
18%
72%
11
flagNiemcy
11%
17%
2%
68%
45
flagPolska
25%
24%
9%
40%
831
flagWielka Brytania
21%
28%
9%
40%
42
flagNieznany
42%
11%
11%
34%
26
flagStany Zjednoczone
15%
53%
7%
23%
13

Płeć

men40%
women30%
hebrajskim
21%
30%
aramejskim
30%
29%
łacińskim
7%
9%
greckim
40%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim języku został spisany Nowy Testament?
1011
42%

Szczegóły

Autor: Kierek125
Czytaj więcej: wikipedia Nowy Testament
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.