W jakim języku został spisany Nowy Testament?

hebrajskim
aramejskim
łacińskim
greckim
Nowy Te­sta­ment został spisany w języku greckim w I i II w. n.e. Jego ów­cze­śnie po­wszech­nie używana forma nazywana jest greką koine - dla od­róż­nie­nia od języka grec­kie­go z innych epok (np sta­ro­grec­kie­go kla­sycz­ne­go lub grec­kie­go współ­cze­sne­go­).

Rozkład odpowiedzi

hebrajskim
aramejskim
łacińskim
greckim
odpowiedzi
flagGrecja
0%
7%
0%
92%
14
flagWietnam
7%
0%
0%
92%
13
flagWłochy
4%
4%
0%
90%
22
flagFinlandia
10%
0%
0%
89%
19
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
7%
7%
76%
26
flagHolandia
17%
5%
5%
70%
17
flagStany Zjednoczone
11%
18%
6%
61%
72
flagNiemcy
16%
19%
4%
59%
67
flagWielka Brytania
18%
15%
7%
58%
148
flagPolska
29%
16%
9%
44%
3380
flagIrlandia
37%
12%
12%
37%
16
flagFrancja
40%
20%
10%
30%
10
flagNieznany
46%
21%
13%
19%
367

Płeć

men37%
women41%
hebrajskim
31%
30%
aramejskim
19%
19%
łacińskim
11%
8%
greckim
37%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim języku został spisany Nowy Testament?
4156
44%

Szczegóły

Autor: Kierek125
Czytaj więcej: wikipedia Nowy Testament
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.