W jakim języku został spisany Nowy Testament?

hebrajskim
aramejskim
łacińskim
greckim
Nowy Te­sta­ment został spisany w języku greckim w I i II w. n.e. Jego ów­cze­śnie po­wszech­nie używana forma nazywana jest greką koine - dla od­róż­nie­nia od języka grec­kie­go z innych epok (np sta­ro­grec­kie­go kla­sycz­ne­go lub grec­kie­go współ­cze­sne­go­).

Rozkład odpowiedzi

hebrajskim
aramejskim
łacińskim
greckim
odpowiedzi
flagWietnam
7%
0%
0%
92%
13
flagGrecja
0%
8%
0%
91%
12
flagWłochy
5%
5%
0%
90%
20
flagFinlandia
20%
0%
0%
80%
10
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
8%
8%
8%
76%
25
flagWielka Brytania
15%
16%
5%
63%
111
flagNiemcy
14%
20%
1%
63%
55
flagStany Zjednoczone
11%
18%
5%
61%
60
flagHolandia
25%
8%
8%
58%
12
flagPolska
22%
17%
7%
52%
2057
flagIrlandia
46%
7%
7%
38%
13
flagNieznany
35%
19%
11%
33%
62
flagFrancja
40%
20%
10%
30%
10

Płeć

men52%
women41%
hebrajskim
18%
28%
aramejskim
22%
22%
łacińskim
6%
7%
greckim
52%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim języku został spisany Nowy Testament?
2444
54%

Szczegóły

Autor: Kierek125
Czytaj więcej: wikipedia Nowy Testament
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.