W jakim języku został spisany Nowy Testament?

hebrajskim
aramejskim
łacińskim
greckim
Nowy Te­sta­ment został spisany w języku greckim w I i II w. n.e. Jego ów­cze­śnie po­wszech­nie używana forma nazywana jest greką koine - dla od­róż­nie­nia od języka grec­kie­go z innych epok (np sta­ro­grec­kie­go kla­sycz­ne­go lub grec­kie­go współ­cze­sne­go­).

Rozkład odpowiedzi

hebrajskim
aramejskim
łacińskim
greckim
odpowiedzi
flagNiemcy
18%
12%
0%
68%
16
flagWielka Brytania
33%
22%
11%
33%
18
flagUU
66%
0%
0%
33%
12
flagPolska
33%
29%
10%
26%
422

Płeć

men33%
women22%
hebrajskim
26%
37%
aramejskim
32%
30%
łacińskim
7%
9%
greckim
33%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim języku został spisany Nowy Testament?
490
28%

Szczegóły

Autor: Kierek125
Czytaj więcej: wikipedia Nowy Testament
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.