W jakim języku został spisany Nowy Testament?

hebrajskim
aramejskim
łacińskim
greckim
Nowy Te­sta­ment został spisany w języku greckim w I i II w. n.e. Jego ów­cze­śnie po­wszech­nie używana forma nazywana jest greką koine - dla od­róż­nie­nia od języka grec­kie­go z innych epok (np sta­ro­grec­kie­go kla­sycz­ne­go lub grec­kie­go współ­cze­sne­go­).

Rozkład odpowiedzi

hebrajskim
aramejskim
łacińskim
greckim
odpowiedzi
flagWłochy
0%
0%
0%
100%
11
flagWietnam
7%
0%
0%
92%
13
flagGrecja
0%
8%
0%
91%
12
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
11%
11%
70%
17
flagNiemcy
10%
18%
2%
68%
48
flagStany Zjednoczone
14%
25%
2%
57%
35
flagPolska
23%
20%
7%
48%
1313
flagWielka Brytania
21%
22%
8%
47%
57
flagNieznany
38%
11%
14%
35%
34

Płeć

men47%
women36%
hebrajskim
19%
30%
aramejskim
26%
24%
łacińskim
6%
8%
greckim
47%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim języku został spisany Nowy Testament?
1569
50%

Szczegóły

Autor: Kierek125
Czytaj więcej: wikipedia Nowy Testament
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.