W jakim języku zapisane są najstarsze istniejące teksty?

w chińskim
w sumeryjskim
w hebrajskim
w sanskrycie
Językiem su­me­ryj­skim mówiono w po­łu­dnio­wej Me­zo­po­ta­mii od co najmniej 4 ty­siąc­le­cia przed naszą erą. Około roku 2000 p.n.e. został wyparty w mowie przez język ak­ka­dyj­ski, jednak wciąż używano go do zapisków ce­re­mo­nial­ny­ch, li­te­rac­kich i na­uko­wych - aż do 1 wieku naszej ery. Mimo, że później został za­po­mnia­ny, duża ilość za­cho­wa­nych tekstów po­zwo­li­ła go zre­kon­stru­ować. Dziś naukowcy znają jego słow­nic­two, gra­ma­ty­kę, a nawet funk­cjo­nu­ją­ce dialekty i wymowę.

Rozkład odpowiedzi

w chińskim
w sumeryjskim
w hebrajskim
w sanskrycie
odpowiedzi
flagUkraina
3%
73%
6%
16%
30
flagSzwajcaria
0%
73%
0%
26%
15
flagBelgia
8%
66%
0%
16%
12
flagPolska
3%
62%
14%
18%
9515
flagNieznany
3%
61%
21%
12%
509
flagHiszpania
4%
61%
4%
28%
21
flagFrancja
5%
57%
10%
26%
19
flagIrlandia
5%
57%
21%
15%
19
flagKanada
0%
57%
14%
21%
14
flagWielka Brytania
2%
56%
18%
22%
275
flagWłochy
3%
55%
10%
31%
29
flagNiemcy
4%
52%
21%
21%
132
flagStany Zjednoczone
4%
51%
15%
28%
201
flagHolandia
4%
51%
16%
25%
43
flagRosja
13%
47%
17%
21%
23
flagNorwegia
10%
42%
28%
17%
28
flagSzwecja
4%
38%
4%
52%
21
flagCzechy
7%
35%
35%
21%
14
flagIndie
0%
32%
14%
53%
28
flagAustria
11%
29%
35%
23%
17

Płeć

men64%
women53%
w chińskim
5%
4%
w sumeryjskim
64%
53%
w hebrajskim
13%
17%
w sanskrycie
16%
24%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.