W jakim języku zapisane są najstarsze istniejące teksty?

w chińskim
w sumeryjskim
w hebrajskim
w sanskrycie
Językiem su­me­ryj­skim mówiono w po­łu­dnio­wej Me­zo­po­ta­mii od co najmniej 4 ty­siąc­le­cia przed naszą erą. Około roku 2000 p.n.e. został wyparty w mowie przez język ak­ka­dyj­ski, jednak wciąż używano go do zapisków ce­re­mo­nial­ny­ch, li­te­rac­kich i na­uko­wych - aż do 1 wieku naszej ery. Mimo, że później został za­po­mnia­ny, duża ilość za­cho­wa­nych tekstów po­zwo­li­ła go zre­kon­stru­ować. Dziś naukowcy znają jego słow­nic­two, gra­ma­ty­kę, a nawet funk­cjo­nu­ją­ce dialekty i wymowę.

Rozkład odpowiedzi

w chińskim
w sumeryjskim
w hebrajskim
w sanskrycie
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
78%
0%
21%
14
flagUkraina
3%
73%
7%
15%
26
flagIndonezja
27%
63%
0%
9%
11
flagPolska
3%
61%
14%
18%
9094
flagNieznany
3%
61%
22%
12%
484
flagIrlandia
0%
61%
22%
16%
18
flagWłochy
3%
59%
7%
29%
27
flagHiszpania
5%
57%
5%
31%
19
flagWielka Brytania
2%
56%
18%
22%
268
flagFrancja
5%
55%
11%
27%
18
flagKanada
0%
53%
15%
23%
13
flagNiemcy
4%
52%
21%
21%
130
flagStany Zjednoczone
4%
50%
16%
27%
193
flagHolandia
5%
48%
17%
25%
35
flagRosja
15%
47%
15%
21%
19
flagNorwegia
10%
42%
28%
17%
28
flagSzwecja
5%
38%
5%
50%
18
flagIndie
0%
34%
15%
50%
26
flagAustria
12%
31%
31%
25%
16
flagCzechy
7%
30%
38%
23%
13

Płeć

men63%
women53%
w chińskim
4%
4%
w sumeryjskim
63%
53%
w hebrajskim
14%
17%
w sanskrycie
17%
24%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.