W jakim języku zapisane są najstarsze istniejące teksty?

w chińskim
w sumeryjskim
w hebrajskim
w sanskrycie
Językiem su­me­ryj­skim mówiono w po­łu­dnio­wej Me­zo­po­ta­mii od co najmniej 4 ty­siąc­le­cia przed naszą erą. Około roku 2000 p.n.e. został wyparty w mowie przez język ak­ka­dyj­ski, jednak wciąż używano go do zapisków ce­re­mo­nial­ny­ch, li­te­rac­kich i na­uko­wych - aż do 1 wieku naszej ery. Mimo, że później został za­po­mnia­ny, duża ilość za­cho­wa­nych tekstów po­zwo­li­ła go zre­kon­stru­ować. Dziś naukowcy znają jego słow­nic­two, gra­ma­ty­kę, a nawet funk­cjo­nu­ją­ce dialekty i wymowę.

Rozkład odpowiedzi

w chińskim
w sumeryjskim
w hebrajskim
w sanskrycie
odpowiedzi
flagUkraina
4%
72%
9%
13%
22
flagSzwajcaria
0%
72%
0%
27%
11
flagPolska
3%
61%
14%
19%
7441
flagNieznany
5%
61%
20%
12%
197
flagIrlandia
0%
61%
22%
16%
18
flagIndonezja
30%
60%
0%
10%
10
flagWłochy
4%
58%
4%
33%
24
flagWielka Brytania
2%
57%
16%
23%
243
flagHiszpania
5%
55%
5%
33%
18
flagKanada
0%
54%
18%
18%
11
flagRosja
15%
53%
15%
15%
13
flagNiemcy
4%
52%
22%
20%
112
flagFrancja
5%
52%
11%
29%
17
flagStany Zjednoczone
4%
51%
15%
28%
186
flagNorwegia
12%
44%
24%
20%
25
flagHolandia
6%
43%
16%
30%
30
flagSzwecja
9%
36%
9%
45%
11
flagIndie
0%
34%
15%
50%
26
flagCzechy
8%
33%
33%
25%
12
flagAustria
12%
31%
31%
25%
16

Płeć

men64%
women53%
w chińskim
5%
4%
w sumeryjskim
64%
53%
w hebrajskim
12%
16%
w sanskrycie
17%
24%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.