W jakim państwie znajdują się jedyne obiekty górnicze na świecie czynne bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej?

W Polsce
W Czechach
W Rosji
W Republice Poudniowej Afryki
Ko­pal­nie: wielicka i bo­cheń­ska to jedyne obiekty górnicze na świecie czynne bez przerwy od śre­dnio­wie­cza do chwili obecnej, po­zwa­la­ją­ce prze­śle­dzić rozwój wy­do­by­cia soli twardej oraz solanki w po­szcze­gól­nych epokach hi­sto­rycz­nych. Naj­star­sza zlo­ka­li­zo­wa­na dziś częśc kopalni wie­lic­kie­j, w której odbywało się wy­do­by­wa­nie soli ka­mien­nej metodami me­cha­nicz­ny­mi pochodzi z drugiej połowy XIII w.

Rozkład odpowiedzi

W Polsce
W Czechach
W Rosji
W Republice Poudniowej Afryki
odpowiedzi
flagPolska
67%
7%
8%
15%
304

Płeć

men63%
women64%
W Polsce
63%
64%
W Czechach
18%
8%
W Rosji
6%
16%
W Republice Poudniowej Afryki
11%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim państwie znajdują się jedyne obiekty górnicze na świecie czynne bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej?
345
68%

Szczegóły

Autor: Öræfajökull
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.