W jakim polskim mieście znajduje się rzeźba osiołka?

w Szczecinie
w Poznaniu
w Legnicy
w Toruniu
Rzeźba osiołka na­wią­zu­je do sto­so­wa­nych w dawnym Toruniu kar za drobne i cięższe prze­wi­nie­nia. Od XV do XIX wieku w miejscu obecnego pomnika Ko­per­ni­ka znaj­do­wał się tra­dy­cyj­ny prę­gie­rz, w formie słupa, przy którym wy­ko­ny­wa­no kary hań­bią­ce. W XVII­-XVIII wieku przed bu­dyn­kiem odwachu, od strony ulicy Że­glar­skie­j, umiesz­czo­no drew­nia­ne­go osła z wy­ostrzo­nym grzbie­tem pokrytym blachą. Sadzano na nim krnąbr­nych żoł­nie­rzy straży, którym do­dat­ko­wo przy­wią­zy­wa­no do nóg cię­żar­ki, zwięk­sza­ją­ce do­le­gli­wość kary.

Rozkład odpowiedzi

w Szczecinie
w Poznaniu
w Legnicy
w Toruniu
odpowiedzi
flagPolska
10%
16%
30%
42%
965
flagWielka Brytania
0%
11%
47%
41%
17
flagNieznany
13%
13%
32%
38%
65

Płeć

men35%
women40%
w Szczecinie
10%
13%
w Poznaniu
18%
16%
w Legnicy
35%
28%
w Toruniu
35%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim polskim mieście znajduje się rzeźba osiołka?
1105
42%

Szczegóły

Autor: Maks
Ilustracja: Jason Riedy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.