W jakim stylu stworzony jest Central Park?

W stylu angielskim
W stylu francuskim
W stylu japońskim
W stylu hiszpańskim
Ogród an­giel­ski – po­pu­lar­ny od XVIII w. typ ogrodu, zry­wa­ją­cy ze sztucz­no­ścią i rygorami ogrodów ba­ro­ko­wych (np. ogrodów fran­cu­ski­ch), na­wią­zu­ją­cy do na­tu­ral­nych ogrodów kra­jo­bra­zo­wych. W ogrodzie an­giel­skim do­mi­nu­ją­cy­mi war­to­ścia­mi są: swoboda, ro­man­tyzm oraz na­tu­ral­ność.

Rozkład odpowiedzi

W stylu angielskim
W stylu francuskim
W stylu japońskim
W stylu hiszpańskim
odpowiedzi
flagWielka Brytania
69%
15%
7%
7%
13
flagPolska
58%
21%
15%
4%
640
flagNieznany
37%
31%
17%
13%
45

Płeć

men52%
women64%
W stylu angielskim
52%
64%
W stylu francuskim
26%
22%
W stylu japońskim
15%
8%
W stylu hiszpańskim
4%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim stylu stworzony jest Central Park?
746
58%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Paul Hudson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.