W jakim województwie udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej jest największy (GUS, 2016)?

mazowieckie
łódzkie
małopolskie
świętokrzyskie
W Polsce udział lasów wła­sno­ści pry­wat­nej jest zróż­ni­co­wa­ny prze­strzen­nie (ryc. 7); naj­więk­szy odnosi się do wo­je­wódz­tw: ma­zo­wiec­kie­go – 44,8% ogólnej po­wierzch­ni lasów wo­je­wódz­twa, tj. 371,5 tys. ha, ma­ło­pol­skie­go – 43,7% (190,1 tys. ha) i lu­bel­skie­go – 41,1% (240,6 tys. ha). Wo­je­wódz­twa­mi o naj­niż­szym udziale lasów pry­wat­nych są: lubuskie – 1,8% (12,7 tys. ha), za­chod­nio­po­mor­skie – 2,6% (20,9 tys. ha) i dol­no­ślą­skie – 3,5% (20,9 tys. ha)

Rozkład odpowiedzi

mazowieckie
łódzkie
małopolskie
świętokrzyskie
odpowiedzi
flagNieznany
50%
10%
30%
10%
10
flagPolska
44%
10%
21%
23%
343

Płeć

men35%
women37%
mazowieckie
35%
37%
łódzkie
10%
6%
małopolskie
36%
20%
świętokrzyskie
17%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim województwie udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej jest największy (GUS, 2016)?
387
44%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Tom Wardill
Czytaj więcej: www.lasy.gov.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.