W której kulturze nie uprawiano prostytucji świątynnej (sakralnej)?

Greckiej
Bliskiego Wschodu
Indyjskiej
Egipskiej
Pro­sty­tu­cję sakralną upra­wia­no ku czci bogiń płod­no­ści, które żądały takiej ofiary w zamian za dobrobyt i szczę­ście w życiu ro­dzin­nym. Czasami kult wymagał, by każda kobieta raz w życiu oddała się za pie­nią­dze, ale częściej za­trud­nia­no ka­płan­ki­-pro­sty­tut­ki. W sta­ro­żyt­no­ści upra­wia­na przede wszyst­kim u ludów Wschodu w sank­tu­arium bóstw żeń­ski­ch: w Ba­bi­lo­nii – bogini Isztar, w Fenicji – Astarte, w Persji – Anahita, w Azji Mniej­szej (Frygia) – Wielka Macierz (Kybele) i Attis. Ofi­cjal­nie nad Nilem nie było pro­sty­tu­cji kul­to­we­j, bo seks na trerenie lub w pobliżu świątyni uważano za pro­fa­na­cję.

Rozkład odpowiedzi

Greckiej
Bliskiego Wschodu
Indyjskiej
Egipskiej
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagAustria
0%
50%
0%
50%
2
flagPolska
16%
23%
32%
27%
77
flagNieznany
20%
20%
40%
20%
5
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
2
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagFrancja
100%
0%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men37%
women26%
Greckiej
4%
13%
Bliskiego Wschodu
20%
40%
Indyjskiej
37%
20%
Egipskiej
37%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W której kulturze nie uprawiano prostytucji świątynnej (sakralnej)?
90
26%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.