W jakim kraju istnieje najwięcej rodzimych języków?

Indie
Rosja
Stany Zjednoczone
Papua Nowa Gwinea
W Papui Nowej Gwinei jest ponad 820 ro­dzi­mych języków, więcej niż w ja­kim­kol­wiek innym kraju (12% cał­ko­wi­tej liczby języków na świe­cie­). Kraj ma również naj­wyż­szy wskaźnik róż­no­rod­no­ści ję­zy­ko­we­j, równy 99% (jest to praw­do­po­do­bień­stwo, że dwie losowo wybrane osoby mają różne języki ro­dzi­me­).

Rozkład odpowiedzi

Indie
Rosja
Stany Zjednoczone
Papua Nowa Gwinea
odpowiedzi
flagUkraina
10%
10%
0%
80%
10
flagHolandia
6%
13%
20%
60%
15
flagPolska
27%
11%
17%
43%
2500
flagSzwecja
26%
10%
21%
42%
19
flagNiemcy
29%
9%
20%
40%
44
flagWielka Brytania
30%
15%
15%
37%
88
flagWłochy
27%
36%
0%
36%
11
flagStany Zjednoczone
40%
6%
19%
33%
72
flagNieznany
34%
14%
19%
31%
336
flagIrlandia
0%
45%
45%
9%
11

Płeć

men36%
women46%
Indie
30%
25%
Rosja
13%
10%
Stany Zjednoczone
19%
17%
Papua Nowa Gwinea
36%
46%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Quel pays a le plus grand nombre de langues autochtones?
0
0%
flag
¿Qué país tiene el mayor número de idiomas nativos?
0
0%
flag
Qual país tem o maior número de línguas nativas?
0
0%
flag
Quale paese ha il maggior numero di lingue native?
0
0%
flag
Welk land heeft het grootste aantal inheemse talen?
0
0%
flag
Welches Land hat die größte Anzahl von Muttersprachen?
0
0%
flag
W jakim kraju istnieje najwięcej rodzimych języków?
3082
41%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Quinn Dombrowski

Historia

18 lutego 2017 22:14:14 utworzył globalquiz.org »
24 listopada 2017 22:17:28 zmienił lukasz Poland »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.