W którym hiszpańskim mieście odbywa się święto "La Tomatina", podczas którego odbywa się słynna walka na pomidory?

León
Castellón de la Plana
Salamanka
Buñol
La Tomatina – święto ob­cho­dzo­ne w hisz­pań­skiej miej­sco­wo­ści Buñol, po­ło­żo­nej w pro­win­cji Wa­len­cja, podczas którego uczest­ni­cy ob­rzu­ca­ją się nawzajem po­mi­do­ra­mi. Bitwa na pomidory odbywa się w ostatnią środę sierp­nia, sta­no­wiąc główny punkt trwa­ją­cej cały tydzień fiesty, która co roku przy­cią­ga tysiące turystów z całego świata.

Rozkład odpowiedzi

León
Castellón de la Plana
Salamanka
Buñol
odpowiedzi
flagNieznany
15%
39%
21%
23%
153
flagPolska
14%
46%
21%
17%
667

Płeć

men16%
women24%
León
17%
5%
Castellón de la Plana
41%
51%
Salamanka
24%
17%
Buñol
16%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym hiszpańskim mieście odbywa się święto "La Tomatina", podczas którego odbywa się słynna walka na pomidory?
867
18%

Szczegóły

Autor: Atom Atomski
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Tomatina
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.