W którym kierunku przez większość czasu skierowana jest głowa partnera w tańcach standardowych?

na wprost
w lewo
w prawo
w górę
Partner oraz part­ner­ka w więk­szo­ści figur głowę mają skie­ro­wa­ną w lewo (tak jakby zerkali na własny łokieć w ramie). Wy­stę­pu­ją jednak figury, w których usta­wie­nie głowy się zmienia (np. partner zerka na swoją part­ner­kę­), choć częściej dotyczą one part­ne­re­k, niż part­ne­rów.

Rozkład odpowiedzi

na wprost
w lewo
w prawo
w górę
odpowiedzi
flagNepal
0%
100%
0%
0%
1
flagNieznany
0%
50%
50%
0%
2
flagPolska
21%
41%
30%
7%
56

Płeć

men25%
women50%
na wprost
25%
25%
w lewo
25%
50%
w prawo
37%
16%
w górę
12%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kierunku przez większość czasu skierowana jest głowa partnera w tańcach standardowych?
59
42%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: machaon-dance
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.