W którym kierunku przez większość czasu skierowana jest głowa partnera w tańcach standardowych?

na wprost
w lewo
w prawo
w górę
Partner oraz part­ner­ka w więk­szo­ści figur głowę mają skie­ro­wa­ną w lewo (tak jakby zerkali na własny łokieć w ramie). Wy­stę­pu­ją jednak figury, w których usta­wie­nie głowy się zmienia (np. partner zerka na swoją part­ner­kę­), choć częściej dotyczą one part­ne­re­k, niż part­ne­rów.

Rozkład odpowiedzi

na wprost
w lewo
w prawo
w górę
odpowiedzi
flagNieznany
5%
50%
33%
11%
18
flagPolska
15%
48%
32%
3%
210

Płeć

men33%
women47%
na wprost
17%
13%
w lewo
33%
47%
w prawo
41%
33%
w górę
7%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kierunku przez większość czasu skierowana jest głowa partnera w tańcach standardowych?
253
48%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: machaon-dance
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.