W którym kierunku przez większość czasu skierowana jest głowa partnera w tańcach standardowych?

na wprost
w lewo
w prawo
w górę
Partner oraz part­ner­ka w więk­szo­ści figur głowę mają skie­ro­wa­ną w lewo (tak jakby zerkali na własny łokieć w ramie). Wy­stę­pu­ją jednak figury, w których usta­wie­nie głowy się zmienia (np. partner zerka na swoją part­ner­kę­), choć częściej dotyczą one part­ne­re­k, niż part­ne­rów.

Rozkład odpowiedzi

na wprost
w lewo
w prawo
w górę
odpowiedzi
flagNieznany
4%
52%
36%
8%
25
flagPolska
11%
48%
36%
2%
405
flagWielka Brytania
30%
30%
30%
10%
10

Płeć

men39%
women49%
na wprost
14%
12%
w lewo
39%
49%
w prawo
40%
35%
w górę
6%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kierunku przez większość czasu skierowana jest głowa partnera w tańcach standardowych?
485
48%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: machaon-dance
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.