W którym mieście znajduje się najstarszy uniwersytet w Hiszpanii?

Toledo
Sewilla
Salamanka
Walencja
Uni­wer­sy­tet w Sa­la­man­ce został założony przez króla Alfonsa IX w 1218 roku i jest naj­star­szym uni­wer­sy­te­tem w Hisz­pa­nii. Przez ponad 400 lat był on jednym z naj­waż­niej­szych centrów edu­ka­cyj­ny­ch, ry­wa­li­zu­jąc z uczel­nia­mi w Bolonii, Oks­for­dzie i Paryżu. Fasada główna budynku uni­wer­sy­te­tu stanowi wybitne do­ko­na­nie stylu pla­te­re­sco, a wewnątrz znajduje się ogromna bi­blio­te­ka, słynąca ze zbiorów na całym świecie.

Rozkład odpowiedzi

Toledo
Sewilla
Salamanka
Walencja
odpowiedzi
flagOman
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
50%
50%
0%
2
flagAustria
0%
0%
50%
50%
2
flagNieznany
0%
50%
50%
0%
2
flagPolska
26%
30%
31%
11%
222
flagWielka Brytania
50%
0%
0%
50%
2
flagNiemcy
100%
0%
0%
0%
2
flagJamajka
100%
0%
0%
0%
1
flagAfganistan
100%
0%
0%
0%
1
flagHiszpania
0%
0%
0%
100%
1
flagSerbia
0%
100%
0%
0%
1
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwecja
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men40%
women37%
Toledo
33%
16%
Sewilla
21%
20%
Salamanka
40%
37%
Walencja
5%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym mieście znajduje się najstarszy uniwersytet w Hiszpanii?
240
30%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: M a n u e l
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.