W którym państwie miało miejsce Powstanie Czerwonych Turbanów?

Indie
Afganistan
Turcja
Chiny
Po­wsta­nie Czer­wo­nych Turbanów to po­wsta­nie narodowe w Chinach prze­ciw­ko rządom mon­gol­skiej dynastii Yuan. Trwało w latach 1351-1363, a główną siłą ruchów na­ro­do­wych byli chłopi. Pomimo upadku, do­pro­wa­dzi­ło do wy­pę­dze­nia Mongołów z Chin i za­po­cząt­ko­wa­nia dynastii Ming. Nazwa pochodzi od cha­rak­te­ry­stycz­nych czer­wo­nych nakryć głowy, no­szo­nych przez członków po­wstań­czej armii.

Rozkład odpowiedzi

Indie
Afganistan
Turcja
Chiny
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
2
flagSeszele
0%
0%
0%
100%
1
flagOman
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
41%
17%
17%
23%
95
flagBurkina Faso
0%
100%
0%
0%
1
flagSerbia
100%
0%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1
flagAfganistan
100%
0%
0%
0%
1
flagBurundi
100%
0%
0%
0%
1
flagNieznany
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men37%
women25%
Indie
33%
58%
Afganistan
20%
8%
Turcja
8%
8%
Chiny
37%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym państwie miało miejsce Powstanie Czerwonych Turbanów?
106
24%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: Nagarjun Kandukuru
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.