W którym roku Adolf Hitler został osadzony w więzieniu w Landsbergu?

1918 roku
1924 roku
1929 roku
1934 roku
Po nie­uda­nym puczu mo­na­chij­skim 8 li­sto­pa­da 1923 został 1 kwietnia 1924 skazany na pięć lat wię­zie­nia, z moż­li­wo­ścią zwol­nie­nia wa­run­ko­we­go po sześciu mie­sią­cach i osadzony w wię­zie­niu w Lands­ber­gu (1924). Napisał tam książkę Mein Kampf (Moja walka), w której sfor­mu­ło­wał program ruchu na­zi­stow­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

1918 roku
1924 roku
1929 roku
1934 roku
odpowiedzi
flagNiemcy
9%
72%
9%
9%
11
flagNieznany
13%
59%
19%
7%
52
flagPolska
15%
51%
20%
13%
596

Płeć

men60%
women57%
1918 roku
14%
15%
1924 roku
60%
57%
1929 roku
17%
20%
1934 roku
7%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku Adolf Hitler został osadzony w więzieniu w Landsbergu?
688
52%

Szczegóły

Autor: IAN
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.