W którym roku doszło do tragedii znanej jako " 9/11" .

1911 r
1991 r
2001 r
2011 r
9/11 to seria czterech ataków ter­ro­ry­stycz­ny­ch, prze­pro­wa­dzo­nych 11.09. 2001 r na te­ry­to­rium Stanów Zjed­no­czo­nych za pomocą upro­wa­dzo­nych sa­mo­lo­tów pa­sa­żer­skich. Spraw­ca­mi byli przed­sta­wi­cie­le org. Al-Ka­’i­da, którzy po opa­no­wa­niu sa­mo­lo­tów skie­ro­wa­li je na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz budynku Pen­ta­go­nu. Łącznie w zamachu zginęło 2996 osób.

Rozkład odpowiedzi

1911 r
1991 r
2001 r
2011 r
odpowiedzi
flagNieznany
8%
0%
91%
0%
12
flagPolska
11%
7%
72%
9%
405

Płeć

men78%
women69%
1911 r
5%
12%
1991 r
5%
6%
2001 r
78%
69%
2011 r
10%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku doszło do tragedii znanej jako " 9/11" .
446
73%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Coast Guard News
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.