W którym roku miała miejsce słynna Uczta u Wierzynka w istniejącej do dziś krakowskiej restautacji Wierzynek?

1364
1528
1688
1815
Trwająca 21 dni uczta zor­ga­ni­zo­wa­na została w Krakowie przez Mikołaja Wie­rzyn­ka na po­le­ce­nie Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w trakcie zjazdu eu­ro­pej­skich mo­nar­chów i książąt. Brali w niej udział m.in. Ludwik Wę­gier­ski i Karol IV.

Rozkład odpowiedzi

1364
1528
1688
1815
odpowiedzi
flagPolska
44%
24%
20%
9%
1046
flagNieznany
41%
22%
22%
13%
67
flagWielka Brytania
40%
35%
15%
10%
20
flagNiemcy
33%
27%
33%
5%
18

Płeć

men46%
women50%
1364
46%
50%
1528
24%
20%
1688
20%
17%
1815
8%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku miała miejsce słynna Uczta u Wierzynka w istniejącej do dziś krakowskiej restautacji Wierzynek?
1216
44%

Szczegóły

Autor: Artis170
Ilustracja: Davis Staedtler
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.