W którym roku miała miejsce słynna Uczta u Wierzynka w istniejącej do dziś krakowskiej restautacji Wierzynek?

1364
1528
1688
1815
Trwająca 21 dni uczta zor­ga­ni­zo­wa­na została w Krakowie przez Mikołaja Wie­rzyn­ka na po­le­ce­nie Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w trakcie zjazdu eu­ro­pej­skich mo­nar­chów i książąt. Brali w niej udział m.in. Ludwik Wę­gier­ski i Karol IV.

Rozkład odpowiedzi

1364
1528
1688
1815
odpowiedzi
flagPolska
39%
25%
23%
11%
251
flagNieznany
36%
36%
18%
9%
22

Płeć

men38%
women48%
1364
38%
48%
1528
33%
33%
1688
16%
18%
1815
11%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku miała miejsce słynna Uczta u Wierzynka w istniejącej do dziś krakowskiej restautacji Wierzynek?
300
39%

Szczegóły

Autor: Artis170
Ilustracja: Davis Staedtler
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.