W którym roku miała miejsce słynna Uczta u Wierzynka w istniejącej do dziś krakowskiej restautacji Wierzynek?

1364
1528
1688
1815
Trwająca 21 dni uczta zor­ga­ni­zo­wa­na została w Krakowie przez Mikołaja Wie­rzyn­ka na po­le­ce­nie Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w trakcie zjazdu eu­ro­pej­skich mo­nar­chów i książąt. Brali w niej udział m.in. Ludwik Wę­gier­ski i Karol IV.

Rozkład odpowiedzi

1364
1528
1688
1815
odpowiedzi
flagWielka Brytania
46%
38%
15%
0%
13
flagNieznany
41%
22%
25%
10%
48
flagNiemcy
41%
25%
25%
8%
12
flagPolska
40%
26%
21%
10%
636

Płeć

men41%
women51%
1364
41%
51%
1528
27%
21%
1688
20%
19%
1815
9%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku miała miejsce słynna Uczta u Wierzynka w istniejącej do dziś krakowskiej restautacji Wierzynek?
748
40%

Szczegóły

Autor: Artis170
Ilustracja: Davis Staedtler
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.