W którym roku powstał pierwszy komputer i jak się nazywał?

w 1945 r - Eniac
w 1943 r - Colossus
w 1939 r - Atanasoff-Berry ABC
w 1941 r - maszyna Zusego Z3
Pierwsze kom­pu­te­ry miały masę ok 27 ton, za­wie­ra­ły blisko 18 tys. lamp elektr. i zaj­mo­wa­ły pow. ok. 140 m2 pow. Po wie­lo­let­nim procesie sądowym wy­to­czo­nym przez Ata­na­sof­fa twórcom ENIAC-a, w 1973 r sędzia fe­de­ral­ny Earl R. Larson podjął decyzję unie­waż­nia­ją­cą patent ENIAC-a i przyznał Ata­na­sof­fo­wi miano wy­na­laz­cy kom­pu­te­ra elek­tro­nicz­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

w 1945 r - Eniac
w 1943 r - Colossus
w 1939 r - Atanasoff-Berry ABC
w 1941 r - maszyna Zusego Z3
odpowiedzi
flagJamajka
0%
0%
100%
0%
1
flagBurkina Faso
0%
0%
100%
0%
1
flagSeszele
0%
0%
100%
0%
1
flagIrlandia
0%
50%
50%
0%
2
flagWielka Brytania
66%
0%
33%
0%
3
flagPolska
34%
27%
22%
15%
178
flagNieznany
41%
25%
8%
25%
12
flagSzwajcaria
20%
80%
0%
0%
5
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
2
flagBurundi
0%
100%
0%
0%
1
flagJaponia
100%
0%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagIzrael
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men15%
women4%
w 1945 r - Eniac
45%
31%
w 1943 r - Colossus
28%
45%
w 1939 r - Atanasoff-Berry ABC
15%
4%
w 1941 r - maszyna Zusego Z3
10%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku powstał pierwszy komputer i jak się nazywał?
207
21%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: John Morton
Czytaj więcej: wikipedia ENIAC
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.