W którym roku powstało ONZ?

1894
1977
1945
1912
ONZ to or­ga­ni­za­cja mię­dzy­na­ro­do­wa, z siedzibą w Nowym Jorku, która powstała po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej - 24 paź­dzier­ni­ka 1945 r.

Rozkład odpowiedzi

1894
1977
1945
1912
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
17%
82%
0%
23
flagPolska
4%
13%
75%
6%
1736
flagNieznany
2%
19%
71%
6%
250
flagWielka Brytania
0%
18%
71%
7%
38

Płeć

men74%
women67%
1894
3%
5%
1977
16%
13%
1945
74%
67%
1912
5%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku powstało ONZ?
2127
74%

Szczegóły

Autor: Brajan Frant
Ilustracja: sanjitbakshi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.