W którym roku Samuel Finley Breese Morse oraz Alfred Lewis Vail stworzyli alfabet Morse'a?

1763
1838
1888
1918
Kod Morse’a – stwo­rzo­ny w 1838 przez Samuela Morse’a i Alfreda Vaila sposób re­pre­zen­ta­cji al­fa­be­tu, cyfr i znaków spe­cjal­nych za pomocą dźwię­kó­w, błysków światła, impulsów elek­trycz­nych lub znaków po­pu­lar­nie zwanych kreską i kropką.

Rozkład odpowiedzi

1763
1838
1888
1918
odpowiedzi
flagPolska
18%
51%
24%
4%
948
flagNieznany
22%
52%
21%
3%
178
flagWielka Brytania
33%
44%
22%
0%
27

Płeć

men47%
women59%
1763
20%
19%
1838
49%
61%
1888
25%
16%
1918
4%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku Samuel Finley Breese Morse oraz Alfred Lewis Vail stworzyli alfabet Morse'a?
974
49%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Jeremy Keith
Czytaj więcej: wikipedia Kod Morse’a

Historia

1 marca 2017 23:03:48 utworzył XxXxXxXxX »
7 czerwca 2017 23:33:04 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.