W którym roku Samuel Finley Breese Morse oraz Alfred Lewis Vail stworzyli alfabet Morse'a?

1763
1838
1888
1918
Kod Morse’a – stwo­rzo­ny w 1838 przez Samuela Morse’a i Alfreda Vaila sposób re­pre­zen­ta­cji al­fa­be­tu, cyfr i znaków spe­cjal­nych za pomocą dźwię­kó­w, błysków światła, impulsów elek­trycz­nych lub znaków po­pu­lar­nie zwanych kreską i kropką.

Rozkład odpowiedzi

1763
1838
1888
1918
odpowiedzi
flagPolska
18%
52%
24%
4%
1108
flagNieznany
23%
50%
22%
3%
190
flagWielka Brytania
30%
50%
20%
0%
30

Płeć

men47%
women58%
1763
21%
16%
1838
49%
59%
1888
24%
21%
1918
4%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku Samuel Finley Breese Morse oraz Alfred Lewis Vail stworzyli alfabet Morse'a?
1111
49%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Jeremy Keith
Czytaj więcej: wikipedia Kod Morse’a

Historia

1 marca 2017 23:03:48 utworzył XxXxXxXxX »
7 czerwca 2017 23:33:04 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.