W którym roku utworzono NASA (ang. National Aeronautics and Space Administration")

1931
1950
1958
1968
NASA. Agencja rządu Stanów Zjed­no­czo­nych od­po­wie­dzial­na za narodowy program lotów ko­smicz­ny­ch, usta­no­wio­na 29 lipca 1958 roku na mocy National Ae­ro­nau­tics and Space Act.

Rozkład odpowiedzi

1931
1950
1958
1968
odpowiedzi
flagNiemcy
6%
43%
43%
6%
16
flagPolska
22%
39%
33%
4%
2077
flagNieznany
26%
37%
30%
5%
368
flagWielka Brytania
39%
39%
17%
3%
28

Płeć

men30%
women33%
1931
27%
25%
1950
37%
36%
1958
30%
33%
1968
4%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku utworzono NASA (ang. National Aeronautics and Space Administration")
2558
33%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: gurkan.ozsoy
Czytaj więcej: wikipedia NASA
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.