W którym roku w Polsce Milicja Obywatelska (MO) została zmieniona na Policję?

1985
1990
1995
2000
Policja – umun­du­ro­wa­na (służba mun­du­ro­wa) i uzbro­jo­na formacja służąca spo­łe­czeń­stwu i prze­zna­czo­na do ochrony bez­pie­czeń­stwa ludzi oraz do utrzy­my­wa­nia bez­pie­czeń­stwa pu­blicz­ne­go i porządku pu­blicz­ne­go; organ ści­ga­nia. Została utwo­rzo­na na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku.

Rozkład odpowiedzi

1985
1990
1995
2000
odpowiedzi
flagNiemcy
12%
80%
4%
2%
47
flagStany Zjednoczone
7%
78%
14%
0%
14
flagWielka Brytania
1%
77%
18%
1%
59
flagPolska
11%
64%
19%
3%
4124
flagNieznany
11%
58%
24%
5%
699

Płeć

men62%
women58%
1985
11%
14%
1990
62%
58%
1995
22%
22%
2000
3%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku w Polsce Milicja Obywatelska (MO) została zmieniona na Policję?
5058
64%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: włodi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.