W którym roku został uruchomiony portal nk.pl (Nasza klasa)?

1994
2000
2006
2012
Polski serwis spo­łecz­no­ścio­wy, który został uru­cho­mio­ny 11 li­sto­pa­da 2006. Jego pier­wot­nym celem było umoż­li­wie­nie użyt­kow­ni­kom od­na­le­zie­nia osób ze swoich szkol­nych lat i od­no­wie­nie z nimi kon­tak­tu. Ak­tu­al­nie serwis nabrał cha­rak­te­ru wie­lo­po­zio­mo­wej plat­for­my ko­mu­ni­ka­cji dla polskich użyt­kow­ni­ków in­ter­ne­tu.

Rozkład odpowiedzi

1994
2000
2006
2012
odpowiedzi
flagSzwecja
16%
0%
83%
0%
12
flagHolandia
0%
13%
82%
4%
23
flagWłochy
7%
15%
76%
0%
13
flagWielka Brytania
7%
18%
72%
1%
54
flagNiemcy
11%
23%
64%
0%
17
flagPolska
10%
34%
53%
1%
2560
flagNieznany
10%
37%
51%
0%
329

Płeć

men54%
women52%
1994
11%
9%
2000
33%
37%
2006
54%
52%
2012
0%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku został uruchomiony portal nk.pl (Nasza klasa)?
3094
54%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Martino
Czytaj więcej: wikipedia Nk.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.