W którym roku został wprowadzony symbol "i", jako oznaczenie pierwiastka z -1?

1555
1666
1777
1888
Potrzeba używania w ob­li­cze­niach pier­wiast­ka z -1 po­ja­wia­ła się w ma­te­ma­ty­ce już co najmniej w XVI wieku, np. w pracach Rafaela Bom­bel­lie­go. Literę "i" jako ozna­cze­nie pier­wiast­ka z -1 za­pro­po­no­wał Leonhard Euler w roku 1777. Później, po­cząw­szy od roku 1801, ozna­cze­nie to roz­pro­pa­go­wał Carl Frie­drich Gauss. Obecnie jest to naj­bar­dziej po­wszech­nie sto­so­wa­ny symbol jed­nost­ki uro­jo­nej.

Rozkład odpowiedzi

1555
1666
1777
1888
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
25%
56%
18%
16
flagNieznany
9%
25%
42%
22%
178
flagPolska
8%
25%
40%
25%
1724
flagWielka Brytania
0%
21%
39%
39%
28

Płeć

men41%
women42%
1555
7%
7%
1666
23%
21%
1777
41%
42%
1888
27%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku został wprowadzony symbol "i", jako oznaczenie pierwiastka z -1?
2006
40%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: brokrek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.