W którym roku został założony Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA)?

1901
1909
1912
1919
Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) – naj­star­sze polskie sto­wa­rzy­sze­nie spor­to­we, założone 11 paź­dzier­ni­ka 1919 w Kra­ko­wie. Od 1922 siedziba PZLA mieści się w War­sza­wie. Od 1919 jest człon­kiem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Fe­de­ra­cji Lek­ko­atle­tycz­nych (IAAF).

Rozkład odpowiedzi

1901
1909
1912
1919
odpowiedzi
flagIrlandia
0%
0%
0%
100%
1
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
7%
15%
31%
42%
38
flagWielka Brytania
0%
25%
50%
25%
4
flagNieznany
0%
100%
0%
0%
3
flagRepublika Zielonego Przylądka
0%
0%
100%
0%
1
flagCzechy
0%
0%
100%
0%
1
flagFrancja
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men33%
women57%
1901
8%
0%
1909
33%
14%
1912
25%
28%
1919
33%
57%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku został założony Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA)?
50
38%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Emilio García
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.