W którym roku został założony Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA)?

1863
1936
1948
1919
Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) – naj­star­sze polskie sto­wa­rzy­sze­nie spor­to­we, założone 11 paź­dzier­ni­ka 1919 w Kra­ko­wie. Od 1922 siedziba PZLA mieści się w War­sza­wie. Od 1919 jest człon­kiem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Fe­de­ra­cji Lek­ko­atle­tycz­nych (IAAF).

Rozkład odpowiedzi

1863
1936
1948
1919
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
15%
30%
38%
13
flagNieznany
8%
30%
22%
37%
341
flagPolska
10%
29%
25%
34%
1216

Płeć

men36%
women35%
1863
9%
7%
1936
30%
26%
1948
23%
30%
1919
36%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku został założony Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA)?
1622
35%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Emilio García
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.