W którym szwajcarskim mieście w 1555 roku Marcin Kromer wydał po raz pierwszy swoja kronikę opisującą w 30 księgach dzieje Polski do początku panowania Zygmunta I Starego?

Bazylei
Genewie
Lucernie
Zurychu
Spisana po łacinie kronika ,,De origine et rebus gestis Po­lo­no­rum libri XXX'' była skie­ro­wa­na do czy­tel­ni­ków za­gra­nicz­nych. Marcin Kromer był se­kre­ta­rzem króla Zygmunta I Starego, biskupem war­miń­skim oraz przed­sta­wi­cie­lem dy­plo­ma­tycz­nym Rzecz­po­spo­li­tej w Państwie Ko­ściel­nym. Urodził się w Bieczu i należał do przy­wód­ców polskiej kontr­re­for­ma­cji.

Rozkład odpowiedzi

Bazylei
Genewie
Lucernie
Zurychu
odpowiedzi
flagWielka Brytania
45%
0%
27%
27%
11
flagPolska
32%
28%
26%
11%
397
flagNieznany
24%
28%
36%
12%
25

Płeć

men28%
women52%
Bazylei
28%
52%
Genewie
24%
18%
Lucernie
32%
26%
Zurychu
16%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym szwajcarskim mieście w 1555 roku Marcin Kromer wydał po raz pierwszy swoja kronikę opisującą w 30 księgach dzieje Polski do początku panowania Zygmunta I Starego?
467
33%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.