W którą stronę pisany był stosowany przez starożytnych Greków bustrofedon, którego przykład widoczny jest na zdjęciu?

od góry do dołu
od lewej do prawej
od prawej do lewej
naprzemiennie raz w lewo, raz w prawo
Pismo greckie po­cho­dzi­ło od pisma fe­nic­kie­go, pisanego od prawej do lewej. Grecy zaczęli potem stosować bu­stro­fe­don ("jak wół orze bruz­dy­"), aby osta­tecz­nie prze­rzu­cić się na zapis od lewej do prawej.

Rozkład odpowiedzi

od góry do dołu
od lewej do prawej
od prawej do lewej
naprzemiennie raz w lewo, raz w prawo
odpowiedzi
flagKanada
7%
21%
14%
57%
14
flagFrancja
0%
29%
17%
47%
17
flagNiemcy
5%
20%
25%
43%
87
flagWłochy
15%
26%
10%
47%
19
flagPolska
9%
23%
25%
40%
5383
flagStany Zjednoczone
16%
18%
24%
40%
37
flagNieznany
9%
18%
31%
40%
32
flagAustria
9%
27%
27%
36%
11
flagHolandia
5%
17%
41%
35%
17
flagWielka Brytania
12%
31%
26%
28%
111
flagHiszpania
9%
36%
27%
27%
11
flagIrlandia
16%
25%
33%
25%
12
flagNorwegia
10%
40%
30%
20%
10

Płeć

men47%
women46%
od góry do dołu
9%
8%
od lewej do prawej
19%
19%
od prawej do lewej
23%
24%
naprzemiennie raz w lewo, raz w prawo
47%
46%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którą stronę pisany był stosowany przez starożytnych Greków bustrofedon, którego przykład widoczny jest na zdjęciu?
5840
40%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.