W której dyscyplinie sportowej rozgrywane są pojedyncze zawody oglądane bezpośrednio przez największą liczbę kibiców?

w piłce nożnej
w futbolu amerykańskim
w wyścigach samochodowych
w sumo
Tor w In­dia­na­po­lis jest naj­więk­szym na świecie obiektem spor­to­wym pod względem po­jem­no­ści kibiców. Znajduje się na nim 257,000 stałych miejsc sie­dzą­cy­ch, a na czas zawodów mon­to­wa­ne są do­dat­ko­we trybuny zwięk­sza­ją­ce po­jem­ność do 400,000.

Rozkład odpowiedzi

w piłce nożnej
w futbolu amerykańskim
w wyścigach samochodowych
w sumo
odpowiedzi
flagNorwegia
5%
29%
64%
0%
17
flagFrancja
5%
25%
60%
5%
35
flagHolandia
5%
29%
58%
5%
17
flagCzechy
8%
25%
58%
8%
12
flagWielka Brytania
20%
33%
43%
3%
130
flagWłochy
21%
14%
42%
21%
14
flagIrlandia
18%
36%
40%
4%
22
flagStany Zjednoczone
37%
21%
37%
2%
110
flagNiemcy
22%
34%
35%
7%
84
flagPolska
22%
35%
34%
6%
5373
flagHiszpania
33%
20%
33%
6%
15
flagNieznany
36%
37%
19%
5%
332
flagIndie
62%
25%
8%
4%
24

Płeć

men31%
women33%
w piłce nożnej
23%
21%
w futbolu amerykańskim
37%
35%
w wyścigach samochodowych
31%
33%
w sumo
6%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W której dyscyplinie sportowej rozgrywane są pojedyncze zawody oglądane bezpośrednio przez największą liczbę kibiców?
6104
34%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Ian Ransley
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.