W której fazie jest Księżyc gdy możemy obserwować zaćmienie Słońca?

1 lub 3 kwadrze
faza księżyca nie ma znaczenia
w pełni
w nowiu
Nów jest fazą księ­ży­ca, o której mówimy gdy Księżyc znajduje się pomiędzy Ziemią i Słońcem. Szcze­gól­nym przy­pad­kiem takiej sytuacji jest za­ćmie­nie Słońca kiedy ciała nie­bie­skie są usta­wio­ne w jednej płasz­czyź­nie i Księżyc rzuca na Ziemie cień.

Rozkład odpowiedzi

1 lub 3 kwadrze
faza księżyca nie ma znaczenia
w pełni
w nowiu
odpowiedzi
flagPolska
8%
25%
39%
27%
2472
flagFrancja
9%
27%
36%
27%
11
flagWielka Brytania
7%
24%
39%
26%
41
flagNieznany
4%
30%
44%
20%
246
flagNiemcy
26%
17%
39%
17%
23

Płeć

men25%
women19%
1 lub 3 kwadrze
6%
7%
faza księżyca nie ma znaczenia
27%
27%
w pełni
39%
45%
w nowiu
25%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W której fazie jest Księżyc gdy możemy obserwować zaćmienie Słońca?
2877
26%

Szczegóły

Autor: jungop
Czytaj więcej: stalker.republika.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.