W której organizacji istniała instytucja o oficjalnej nazwie "adwokat diabła"?

w Ku Klux Klanie
w Najwyższym Sądzie Anglii i Walii
w Międzynarodowym Trybunale Wojskowym w Norymberdze
w Kościele Rzymskokatolickim
Urząd Ad­vo­ca­tus Diaboli został utwo­rzo­ny przez papieża Sykstusa V w roku 1587. Zadaniem adwokata diabła była kry­tycz­na ocena życia i cudów przy­pi­sy­wa­nych osobie wy­su­wa­nej jako kandydat do be­aty­fi­ka­cji bądź ka­no­ni­za­cji. W roku 1983 papież Jan Paweł II zastąpił urząd "A­dwo­ka­ta Diabła" urzędem „Pro­mo­to­ra Spra­wie­dli­wo­ści­”.

Rozkład odpowiedzi

w Ku Klux Klanie
w Najwyższym Sądzie Anglii i Walii
w Międzynarodowym Trybunale Wojskowym w Norymberdze
w Kościele Rzymskokatolickim
odpowiedzi
flagRosja
8%
0%
8%
75%
24
flagHiszpania
5%
15%
5%
75%
20
flagBiałoruś
10%
5%
10%
73%
19
flagNorwegia
10%
14%
14%
60%
28
flagNiemcy
13%
16%
10%
58%
104
flagWłochy
12%
12%
16%
58%
24
flagAustralia
28%
14%
0%
57%
14
flagWielka Brytania
11%
17%
12%
56%
193
flagSzwecja
6%
20%
20%
53%
15
flagBelgia
13%
26%
6%
53%
15
flagHolandia
13%
24%
10%
51%
37
flagLitwa
7%
28%
14%
50%
14
flagPolska
18%
15%
15%
49%
8290
flagStany Zjednoczone
21%
15%
11%
48%
260
flagKanada
30%
13%
10%
46%
30
flagUkraina
37%
7%
11%
44%
27
flagIndie
16%
21%
13%
43%
37
flagFrancja
17%
32%
7%
42%
28
flagNieznany
22%
22%
23%
31%
335
flagIrlandia
22%
22%
27%
27%
36

Płeć

men45%
women45%
w Ku Klux Klanie
18%
20%
w Najwyższym Sądzie Anglii i Walii
17%
16%
w Międzynarodowym Trybunale Wojskowym w Norymberdze
18%
16%
w Kościele Rzymskokatolickim
45%
46%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.