W której sztuce walki często ćwiczona jest obrona przed wieloma atakującymi?

w karate
w aikido
w ju-jitsu
w taekwondo
Aikido to głównie sztuka sa­mo­obro­ny. Randori (do­słow­nie "chaos") to ćwi­cze­nia walki z wieloma ata­ku­ją­cy­mi, w których ważne jest nie tylko umie­jęt­ne wy­ko­na­nie tech­ni­ki, ale także jej tak­tycz­ny dobór od­po­wied­nio do sy­tu­acji. Przy­kła­do­wo, technika ura neu­tra­li­zu­je ata­ku­ją­ce­go od przodu, jed­no­cze­śnie od­wra­ca­jąc wy­ko­nu­ją­ce­go w kierunku ata­ku­ją­cych z tyłu.

Rozkład odpowiedzi

w karate
w aikido
w ju-jitsu
w taekwondo
odpowiedzi
flagJaponia
0%
75%
16%
8%
12
flagSzwajcaria
7%
71%
7%
14%
14
flagNiemcy
10%
62%
13%
11%
120
flagMalezja
0%
60%
30%
10%
10
flagWielka Brytania
8%
58%
19%
13%
187
flagFrancja
22%
54%
11%
11%
35
flagPolska
15%
53%
15%
14%
7837
flagWłochy
6%
53%
6%
33%
15
flagStany Zjednoczone
13%
50%
19%
16%
197
flagNorwegia
4%
50%
0%
45%
24
flagIrlandia
14%
50%
14%
21%
14
flagGrecja
20%
50%
20%
10%
10
flagKanada
8%
48%
36%
8%
25
flagNieznany
20%
47%
17%
15%
780
flagRosja
22%
45%
6%
12%
31
flagHolandia
15%
42%
15%
26%
26
flagSzwecja
20%
40%
30%
10%
10
flagUkraina
17%
35%
23%
23%
17
flagIndie
24%
24%
28%
20%
25
flagAustralia
14%
21%
50%
14%
14

Płeć

men50%
women46%
w karate
18%
15%
w aikido
51%
46%
w ju-jitsu
16%
18%
w taekwondo
14%
18%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: hans.tokyo
Czytaj więcej: wikipedia Aikido
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.