W którym dużym kraju obowiązuje strefa czasowa UTC +5:30?

w Chinach
w Iranie
w Indiach
w Brazylii
Indie są jednym z niewielu krajów uży­wa­ją­cych strefy czasowej z prze­su­nię­ciem nie­bę­dą­cym pełnymi go­dzi­na­mi. Wynika to z faktu, że władze po­sta­no­wi­ły na użycie jednej strefy czasowej dla całego kraju. Tym­cza­sem kraj jest rozległy - rozciąga się na 28 stopni długości geo­gra­ficz­nej. Wymusiło to pre­cy­zyj­ne usta­wie­nie strefy czasowej od­po­wia­da­ją­cej czasowi sło­necz­ne­mu w cen­tral­nej części kraju.

Rozkład odpowiedzi

w Chinach
w Iranie
w Indiach
w Brazylii
odpowiedzi
flagIndie
8%
4%
79%
7%
168
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
8%
5%
79%
5%
34
flagLitwa
26%
8%
60%
4%
23
flagAustralia
26%
7%
57%
3%
26
flagHiszpania
25%
10%
56%
5%
39
flagWłochy
18%
8%
55%
17%
70
flagWielka Brytania
19%
12%
51%
16%
466
flagHolandia
23%
4%
51%
18%
64
flagNorwegia
34%
4%
51%
9%
41
flagKanada
28%
4%
50%
15%
64
flagGrecja
12%
28%
48%
12%
25
flagPolska
24%
14%
47%
13%
15471
flagSzwecja
17%
17%
47%
17%
40
flagAustria
13%
16%
47%
22%
36
flagNiemcy
23%
11%
45%
20%
230
flagStany Zjednoczone
23%
19%
42%
12%
536
flagFrancja
38%
14%
38%
7%
42
flagNieznany
26%
17%
37%
17%
578
flagDania
28%
12%
37%
21%
32
flagIrlandia
37%
19%
28%
14%
56

Płeć

men44%
women47%
w Chinach
23%
25%
w Iranie
17%
12%
w Indiach
44%
47%
w Brazylii
14%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym dużym kraju obowiązuje strefa czasowa UTC +5:30?
17316
46%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Macinate
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.