W którym europejskim kraju okupowanym przez Nazistów, 99% Żydów przeżyło Holokaust?

w Holandii
w Czechosłowacji
we Włoszech
w Danii
W roku 1943 około 95% Żydów z oku­po­wa­nej Danii zostało ewa­ku­owa­nych do Szwecji, co było wspólnym osią­gnię­ciem duń­skie­go ruchu oporu, Nie­miec­kie­go dy­plo­ma­ty Georga Fer­di­nan­da Duc­kwit­za (który ostrzegł o pla­no­wa­nej de­por­ta­cji do Niemiec) i wielu zwykłych Duń­czy­ków - w tym rybaków uży­cza­ją­cych kutrów i przy­my­ka­ją­cych oko po­li­cjan­tów.

Rozkład odpowiedzi

w Holandii
w Czechosłowacji
we Włoszech
w Danii
odpowiedzi
flagDania
6%
2%
4%
86%
45
flagFrancja
11%
5%
8%
73%
78
flagSzwajcaria
16%
2%
8%
72%
36
flagBelgia
9%
6%
12%
70%
31
flagRosja
16%
5%
5%
69%
36
flagNiemcy
10%
10%
9%
68%
379
flagSzwecja
7%
10%
16%
65%
55
flagWłochy
10%
15%
7%
65%
38
flagHiszpania
17%
5%
11%
65%
35
flagWielka Brytania
12%
8%
14%
63%
697
flagKanada
11%
14%
11%
63%
63
flagHolandia
14%
12%
13%
58%
82
flagPolska
15%
12%
14%
57%
25651
flagIrlandia
15%
4%
20%
57%
95
flagLitwa
12%
24%
9%
54%
33
flagNorwegia
16%
12%
14%
53%
62
flagAustralia
16%
13%
16%
52%
67
flagStany Zjednoczone
20%
12%
14%
51%
821
flagNieznany
20%
17%
22%
39%
1377
flagIndie
11%
45%
3%
39%
53

Płeć

men47%
women46%
w Holandii
16%
19%
w Czechosłowacji
14%
16%
we Włoszech
20%
17%
w Danii
48%
46%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: The National Guard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.