W którym europejskim mieście znajduje się wulkan grożący w każdej chwili wybuchem?

w Porto
w Heraklionie
w Neapolu
w Palermo
Mający 24 kratery Campi Flagrei to jeden z naj­więk­szych wulkanów świata. Znajduje się on w więk­szo­ści pod wodą zatoki, nad którą położony jest Neapol. Wulkan ma po­ten­cja­ł, by wy­buch­nąć z siłą VEI 7 (naj­wyż­szy stopień siły erupcji, ozna­cza­ny jako su­per­-ko­lo­sal­ny­). Jego ostat­nia, nie­wiel­ka erupcja w roku 1538 utwo­rzy­ła w mieście nowe wznie­sie­nie, nazwane Monte Nuovo.

Rozkład odpowiedzi

w Porto
w Heraklionie
w Neapolu
w Palermo
odpowiedzi
flagFrancja
0%
2%
80%
14%
81
flagWłochy
0%
3%
80%
12%
105
flagAustria
2%
5%
75%
13%
37
flagKanada
0%
6%
74%
17%
91
flagNiemcy
1%
9%
73%
14%
320
flagWielka Brytania
2%
8%
71%
16%
739
flagHiszpania
1%
7%
71%
19%
77
flagBelgia
2%
2%
71%
22%
35
flagPolska
3%
9%
70%
16%
21813
flagStany Zjednoczone
4%
12%
65%
16%
897
flagHolandia
3%
7%
65%
22%
84
flagNieznany
2%
8%
64%
24%
124
flagIrlandia
2%
14%
63%
19%
94
flagRosja
11%
6%
62%
16%
43
flagNorwegia
1%
12%
61%
19%
62
flagUkraina
13%
7%
60%
17%
51
flagAustralia
2%
12%
60%
22%
48
flagSzwecja
5%
16%
58%
19%
36
flagIndie
9%
16%
51%
20%
84
flagDania
2%
22%
45%
25%
35

Płeć

men69%
women68%
w Porto
2%
3%
w Heraklionie
10%
11%
w Neapolu
69%
68%
w Palermo
17%
17%

Szczegóły

Autor: Teddy
Ilustracja: leolumix
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.