W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
Fi­li­pi­ny, za­miesz­ka­ne przez zróż­ni­co­wa­ne grupy etniczne i kul­tu­ro­we, były pod pa­no­wa­niem hisz­pań­skim od 1565 do 1821 jako Wi­ce­kró­le­stwo Nowej Hisz­pa­nii. Mi­sjo­na­rze ka­to­lic­cy na­wró­ci­li więk­szość miesz­kań­ców na chrze­ści­jań­stwo, przy tej okazji wielu z nich przyjęło hisz­pań­skie na­zwi­ska, choć hisz­pań­ski nie jest dziś ofi­cjal­nym językiem kraju (są to an­giel­ski i fi­li­piń­ski­).

Rozkład odpowiedzi

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
odpowiedzi
flagUkraina
12%
0%
0%
83%
24
flagDania
8%
2%
11%
77%
36
flagHiszpania
7%
4%
9%
76%
82
flagBelgia
9%
9%
4%
76%
21
flagAustralia
3%
13%
10%
72%
29
flagKanada
5%
12%
5%
71%
85
flagHolandia
6%
8%
22%
62%
59
flagNorwegia
16%
8%
12%
62%
50
flagSzwecja
9%
4%
23%
61%
21
flagFrancja
7%
15%
15%
60%
64
flagIrlandia
10%
14%
14%
59%
69
flagStany Zjednoczone
11%
15%
12%
58%
736
flagIndie
8%
13%
17%
58%
82
flagWielka Brytania
15%
12%
17%
53%
519
flagWłochy
13%
19%
13%
53%
66
flagPolska
14%
15%
17%
51%
16014
flagAustria
21%
10%
13%
51%
37
flagSzwajcaria
27%
9%
13%
50%
22
flagNiemcy
14%
20%
15%
49%
260
flagNieznany
18%
11%
20%
46%
101

Płeć

men59%
women44%
w Singapurze
12%
16%
w Malezji
12%
17%
w Indonezji
15%
20%
na Filipinach
59%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?
17454
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.