W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
Fi­li­pi­ny, za­miesz­ka­ne przez zróż­ni­co­wa­ne grupy etniczne i kul­tu­ro­we, były pod pa­no­wa­niem hisz­pań­skim od 1565 do 1821 jako Wi­ce­kró­le­stwo Nowej Hisz­pa­nii. Mi­sjo­na­rze ka­to­lic­cy na­wró­ci­li więk­szość miesz­kań­ców na chrze­ści­jań­stwo, przy tej okazji wielu z nich przyjęło hisz­pań­skie na­zwi­ska, choć hisz­pań­ski nie jest dziś ofi­cjal­nym językiem kraju (są to an­giel­ski i fi­li­piń­ski­).

Rozkład odpowiedzi

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
odpowiedzi
flagUkraina
10%
0%
3%
82%
29
flagHiszpania
6%
4%
10%
77%
88
flagDania
8%
2%
13%
75%
37
flagKanada
5%
12%
6%
71%
87
flagNorwegia
14%
7%
12%
64%
57
flagHolandia
7%
9%
20%
63%
65
flagAustralia
2%
17%
17%
62%
35
flagLitwa
7%
14%
14%
62%
27
flagStany Zjednoczone
10%
14%
12%
59%
799
flagIrlandia
11%
14%
14%
59%
71
flagFrancja
7%
14%
18%
58%
70
flagSzwajcaria
20%
6%
10%
58%
29
flagIndie
8%
12%
18%
57%
90
flagWłochy
12%
18%
12%
55%
77
flagSzwecja
11%
11%
22%
54%
35
flagWielka Brytania
16%
11%
16%
53%
576
flagPolska
14%
15%
17%
51%
19046
flagNiemcy
14%
19%
15%
49%
290
flagNieznany
18%
15%
20%
44%
550
flagAustria
20%
15%
18%
43%
44

Płeć

men55%
women44%
w Singapurze
14%
16%
w Malezji
15%
17%
w Indonezji
15%
21%
na Filipinach
55%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?
21108
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.