W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
Fi­li­pi­ny, za­miesz­ka­ne przez zróż­ni­co­wa­ne grupy etniczne i kul­tu­ro­we, były pod pa­no­wa­niem hisz­pań­skim od 1565 do 1821 jako Wi­ce­kró­le­stwo Nowej Hisz­pa­nii. Mi­sjo­na­rze ka­to­lic­cy na­wró­ci­li więk­szość miesz­kań­ców na chrze­ści­jań­stwo, przy tej okazji wielu z nich przyjęło hisz­pań­skie na­zwi­ska, choć hisz­pań­ski nie jest dziś ofi­cjal­nym językiem kraju (są to an­giel­ski i fi­li­piń­ski­).

Rozkład odpowiedzi

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
odpowiedzi
flagUkraina
9%
0%
9%
78%
32
flagHiszpania
8%
4%
9%
77%
99
flagDania
7%
5%
12%
74%
39
flagKanada
7%
11%
6%
71%
94
flagLitwa
6%
13%
13%
66%
30
flagNorwegia
14%
7%
12%
64%
57
flagAustralia
2%
17%
17%
62%
35
flagHolandia
7%
8%
24%
60%
70
flagStany Zjednoczone
10%
14%
12%
59%
833
flagFrancja
7%
14%
18%
59%
71
flagIndie
9%
11%
18%
58%
93
flagIrlandia
11%
15%
13%
58%
72
flagWłochy
11%
17%
14%
56%
85
flagWielka Brytania
15%
11%
16%
54%
595
flagSzwecja
11%
11%
22%
54%
35
flagSzwajcaria
19%
12%
9%
54%
31
flagPolska
14%
15%
17%
51%
19688
flagNiemcy
15%
19%
15%
48%
298
flagNieznany
19%
15%
19%
44%
575
flagAustria
18%
14%
18%
44%
49

Płeć

men55%
women44%
w Singapurze
14%
16%
w Malezji
15%
17%
w Indonezji
15%
21%
na Filipinach
55%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?
21850
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.