W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
Fi­li­pi­ny, za­miesz­ka­ne przez zróż­ni­co­wa­ne grupy etniczne i kul­tu­ro­we, były pod pa­no­wa­niem hisz­pań­skim od 1565 do 1821 jako Wi­ce­kró­le­stwo Nowej Hisz­pa­nii. Mi­sjo­na­rze ka­to­lic­cy na­wró­ci­li więk­szość miesz­kań­ców na chrze­ści­jań­stwo, przy tej okazji wielu z nich przyjęło hisz­pań­skie na­zwi­ska, choć hisz­pań­ski nie jest dziś ofi­cjal­nym językiem kraju (są to an­giel­ski i fi­li­piń­ski­).

Rozkład odpowiedzi

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
odpowiedzi
flagUkraina
10%
0%
3%
82%
28
flagHiszpania
6%
4%
10%
77%
88
flagDania
8%
2%
13%
75%
37
flagKanada
5%
12%
5%
72%
86
flagAustralia
3%
15%
15%
65%
32
flagHolandia
6%
8%
21%
63%
61
flagLitwa
7%
14%
14%
62%
27
flagNorwegia
15%
7%
13%
61%
52
flagStany Zjednoczone
10%
14%
12%
59%
781
flagIrlandia
11%
14%
14%
59%
71
flagFrancja
7%
14%
18%
57%
69
flagIndie
9%
12%
19%
56%
88
flagWielka Brytania
16%
11%
16%
53%
561
flagWłochy
13%
19%
13%
52%
72
flagSzwecja
11%
11%
23%
52%
34
flagSzwajcaria
24%
8%
12%
52%
25
flagPolska
14%
15%
17%
51%
18476
flagAustria
21%
10%
13%
51%
37
flagNiemcy
14%
19%
14%
49%
281
flagNieznany
18%
15%
20%
44%
522

Płeć

men55%
women44%
w Singapurze
13%
16%
w Malezji
15%
17%
w Indonezji
15%
21%
na Filipinach
55%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?
20457
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.