W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
Fi­li­pi­ny, za­miesz­ka­ne przez zróż­ni­co­wa­ne grupy etniczne i kul­tu­ro­we, były pod pa­no­wa­niem hisz­pań­skim od 1565 do 1821 jako Wi­ce­kró­le­stwo Nowej Hisz­pa­nii. Mi­sjo­na­rze ka­to­lic­cy na­wró­ci­li więk­szość miesz­kań­ców na chrze­ści­jań­stwo, przy tej okazji wielu z nich przyjęło hisz­pań­skie na­zwi­ska, choć hisz­pań­ski nie jest dziś ofi­cjal­nym językiem kraju (są to an­giel­ski i fi­li­piń­ski­).

Rozkład odpowiedzi

w Singapurze
w Malezji
w Indonezji
na Filipinach
odpowiedzi
flagUkraina
10%
0%
3%
82%
28
flagHiszpania
7%
4%
10%
76%
84
flagDania
8%
2%
13%
75%
37
flagKanada
5%
12%
5%
72%
86
flagAustralia
3%
13%
10%
72%
29
flagHolandia
6%
8%
21%
63%
60
flagNorwegia
16%
8%
12%
62%
50
flagIrlandia
10%
14%
14%
60%
70
flagFrancja
7%
15%
16%
59%
66
flagStany Zjednoczone
10%
14%
12%
58%
764
flagIndie
9%
12%
18%
56%
86
flagSzwecja
12%
8%
24%
56%
25
flagLitwa
8%
17%
17%
56%
23
flagWielka Brytania
15%
11%
17%
53%
545
flagWłochy
13%
19%
14%
52%
67
flagPolska
14%
15%
17%
51%
17220
flagAustria
21%
10%
13%
51%
37
flagNiemcy
14%
19%
15%
49%
266
flagSzwajcaria
26%
8%
13%
47%
23
flagNieznany
19%
16%
16%
46%
325

Płeć

men57%
women44%
w Singapurze
12%
16%
w Malezji
14%
17%
w Indonezji
14%
20%
na Filipinach
57%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju azjatyckim pięć najpopularniejszych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?
18941
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.