W którym kraju europejskim, poza Jugosławią, wybuchła wojna domowa w czasach po II wojnie światowej?

w Hiszpanii
w Grecji
we Włoszech
w Norwegii
Grecka wojna domowa toczyła się w latach 1946-1949 pomiędzy siłami rzą­do­wy­mi, wspie­ra­ny­mi mi­li­tar­nie przez Wielką Brytanię i USA, a ko­mu­ni­stycz­ną De­mo­kra­tycz­ną Armią Grecji, wy­wo­dzą­cą się z le­wi­cu­ją­cej par­ty­zant­ki i wspie­ra­ną przez Buł­ga­rię, Ju­go­sła­wię i Albanię. Ocenia się, że konflikt kosz­to­wał życie ok. 158,000 osób.

Rozkład odpowiedzi

w Hiszpanii
w Grecji
we Włoszech
w Norwegii
odpowiedzi
flagFinlandia
2%
91%
2%
2%
34
flagSzwajcaria
7%
90%
2%
0%
40
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
88%
0%
5%
36
flagGrecja
3%
85%
9%
0%
54
flagHiszpania
10%
82%
2%
5%
40
flagSzwecja
16%
79%
4%
0%
48
flagHolandia
19%
69%
7%
3%
98
flagFrancja
25%
68%
4%
2%
47
flagAustria
27%
68%
3%
0%
29
flagWielka Brytania
24%
65%
7%
2%
487
flagNiemcy
24%
65%
6%
3%
297
flagRosja
21%
64%
10%
3%
28
flagWłochy
31%
63%
4%
0%
63
flagStany Zjednoczone
21%
61%
11%
4%
323
flagPolska
25%
60%
10%
3%
17290
flagUkraina
21%
60%
13%
0%
38
flagIrlandia
34%
55%
7%
1%
69
flagKanada
37%
55%
3%
3%
29
flagNieznany
30%
47%
16%
4%
902
flagNorwegia
38%
38%
19%
0%
26

Płeć

men58%
women57%
w Hiszpanii
26%
28%
w Grecji
58%
57%
we Włoszech
11%
11%
w Norwegii
3%
2%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.