W którym kraju innym niż Szwecja mieszka najwięcej osób mówiących po szwedzku?

w USA
w Kanadzie
w Hiszpanii
w Finlandii
Fin­lan­dia była częścią Kró­le­stwa Szwecji od XII do XIX wieku. Przez długi okres śre­dnio­wie­cza przybyło do Fin­lan­dii wielu szwedz­kich osad­ni­kó­w, przed­sta­wi­cie­li ad­mi­ni­stra­cji i kupców, a szwedzki był do­mi­nu­ją­cym językiem wyższych warstw spo­łe­czeń­stwa. Dziś aż 280,000 miesz­kań­ców Fin­lan­dii to mniej­szość szwedz­ka.

Rozkład odpowiedzi

w USA
w Kanadzie
w Hiszpanii
w Finlandii
odpowiedzi
flagSzwecja
8%
0%
2%
85%
69
flagHiszpania
5%
7%
1%
82%
51
flagBelgia
7%
7%
3%
82%
28
flagKanada
9%
7%
1%
80%
52
flagSzwajcaria
0%
19%
3%
77%
31
flagRosja
0%
9%
0%
77%
22
flagUkraina
3%
13%
6%
76%
30
flagHolandia
6%
14%
4%
74%
47
flagWielka Brytania
9%
13%
1%
73%
534
flagAustria
19%
7%
0%
73%
26
flagPolska
8%
15%
3%
72%
16966
flagNiemcy
9%
14%
2%
72%
262
flagIrlandia
13%
13%
0%
72%
58
flagWłochy
6%
11%
9%
72%
44
flagStany Zjednoczone
10%
11%
4%
71%
480
flagNorwegia
7%
19%
3%
69%
56
flagFrancja
10%
16%
1%
69%
55
flagNieznany
11%
17%
3%
66%
512
flagIndie
13%
6%
14%
63%
61
flagDania
23%
13%
0%
60%
30

Płeć

men68%
women68%
w USA
11%
8%
w Kanadzie
16%
19%
w Hiszpanii
2%
3%
w Finlandii
68%
68%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju innym niż Szwecja mieszka najwięcej osób mówiących po szwedzku?
18763
72%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Ulrich Leyermann
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.