W którym kraju jako pierwszym wprowadzono regularne transmisje telewizyjne?

w Wielkiej Brytanii
w Niemczech
w USA
w ZSRR
Pierwszy program te­le­wi­zyj­ny uru­cho­mio­ny został przez BBC 2 li­sto­pa­da 1936. Nadawany był co­dzien­nie od po­nie­dział­ku do soboty w go­dzi­nach 15:00-16:00 oraz 21:00-22:00. Co ciekawe, trans­mi­sja ozna­czo­na była jako hi­gh-de­fi­ni­tio­n, co w tamtych czasach ozna­cza­ło 200 linii w pionie.

Rozkład odpowiedzi

w Wielkiej Brytanii
w Niemczech
w USA
w ZSRR
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
90%
10%
0%
0%
10
flagChorwacja
80%
10%
10%
0%
10
flagBelgia
71%
14%
14%
0%
14
flagAustria
68%
6%
18%
6%
16
flagWielka Brytania
61%
6%
27%
4%
268
flagNorwegia
54%
13%
27%
4%
22
flagDania
52%
11%
35%
0%
17
flagNiemcy
50%
14%
32%
2%
156
flagWłochy
50%
17%
25%
7%
28
flagHiszpania
50%
12%
31%
6%
16
flagFrancja
47%
9%
42%
0%
21
flagPolska
46%
11%
35%
6%
9140
flagStany Zjednoczone
42%
12%
42%
2%
223
flagSzwecja
42%
36%
21%
0%
19
flagKanada
40%
3%
51%
3%
27
flagUkraina
38%
23%
30%
7%
13
flagIrlandia
32%
17%
42%
7%
28
flagNieznany
30%
15%
42%
11%
297
flagIndie
29%
25%
27%
18%
55
flagHolandia
21%
17%
53%
7%
28

Płeć

men40%
women46%
w Wielkiej Brytanii
40%
46%
w Niemczech
13%
11%
w USA
38%
31%
w ZSRR
8%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju jako pierwszym wprowadzono regularne transmisje telewizyjne?
10146
46%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.