W którym kraju w latach 1958-2007 zabronione były wyścigi samochodowe?

w Rosji
w Szwajcarii
w Grecji
w Malezji
Po tra­gicz­nym wypadku w roku 1955 na torze w Le Mans (80 ofiar), wiele krajów za­bro­ni­ło or­ga­ni­za­cji wy­ści­gów. Więk­szość szybko się z tego wycofała po wpro­wa­dze­niu do­dat­ko­wych re­gu­la­cji bez­pie­czeń­stwa. W Szwaj­ca­rii zakaz obo­wią­zy­wał aż do roku 2007.

Rozkład odpowiedzi

w Rosji
w Szwajcarii
w Grecji
w Malezji
odpowiedzi
flagSzwajcaria
6%
83%
4%
6%
48
flagCzechy
6%
75%
6%
12%
16
flagFrancja
12%
66%
4%
15%
63
flagBelgia
26%
60%
0%
13%
15
flagNorwegia
15%
57%
10%
17%
40
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
21%
57%
0%
21%
14
flagNiemcy
13%
56%
8%
21%
241
flagWielka Brytania
15%
55%
10%
18%
317
flagIrlandia
12%
52%
14%
20%
55
flagPolska
15%
50%
12%
20%
16311
flagHolandia
11%
48%
15%
25%
52
flagHiszpania
0%
47%
4%
38%
21
flagWłochy
26%
50%
7%
15%
26
flagKanada
9%
45%
13%
31%
22
flagIndie
16%
43%
27%
11%
93
flagStany Zjednoczone
25%
36%
16%
20%
294
flagNieznany
23%
32%
17%
26%
1099
flagAustria
21%
28%
7%
42%
14
flagSzwecja
19%
23%
19%
38%
26
flagRosja
21%
21%
7%
50%
14

Płeć

men39%
women44%
w Rosji
18%
16%
w Szwajcarii
39%
44%
w Grecji
14%
16%
w Malezji
27%
21%

Szczegóły

Autor: Kasia
Ilustracja: Richard Taylor
Czytaj więcej: www.f1wm.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.