W którym kraju podczas II wojny światowej produkowano jako broń szybkie łodzie motorowe wypełnione materiałami wybuchowymi?

w Niemczech
w Rosji
w Japonii
we Włoszech
Shinyo były ja­poń­ski­mi jed­no­oso­bo­wy­mi łodziami prze­zna­czo­ny­mi do ataków sa­mo­bój­czych na okręty wroga, osią­ga­ją­cy­mi prędkość 30 węzłów (56 km/h). Zostały one opra­co­wa­ne pod koniec wojny z myślą o odparciu ocze­ki­wa­nej inwazji na Wyspy Ja­poń­skie. Około 6,200 Shinyo zostało roz­lo­ko­wa­nych wzdłuż ja­poń­skie­go wy­brze­ża, jednak nigdy nie zostały użyte. Po­je­dyn­cze sztuki wy­pró­bo­wa­no w walkach na Fi­li­pi­nach i Oki­na­wie, gdzie okazały się sku­tecz­ne prze­ciw­ko mniej­szym jed­nost­kom po­moc­ni­czym.

Rozkład odpowiedzi

w Niemczech
w Rosji
w Japonii
we Włoszech
odpowiedzi
flagSzwajcaria
5%
2%
92%
0%
40
flagHiszpania
10%
2%
82%
5%
39
flagWłochy
4%
7%
76%
11%
42
flagNorwegia
7%
7%
75%
10%
57
flagSzwecja
10%
6%
74%
10%
50
flagDania
11%
7%
74%
7%
27
flagPolska
12%
6%
70%
9%
26557
flagNiemcy
13%
6%
70%
8%
346
flagFrancja
11%
4%
70%
13%
61
flagHolandia
12%
10%
69%
6%
82
flagWielka Brytania
11%
6%
68%
12%
766
flagNieznany
12%
7%
66%
12%
1654
flagKanada
22%
7%
57%
11%
71
flagStany Zjednoczone
20%
8%
56%
12%
1013
flagAustralia
15%
7%
55%
18%
70
flagIndie
28%
10%
54%
5%
77
flagBelgia
22%
16%
51%
9%
31
flagIrlandia
24%
6%
50%
16%
77
flagRosja
28%
4%
48%
20%
25
flagFilipiny
25%
25%
45%
4%
24

Płeć

men67%
women68%
w Niemczech
12%
12%
w Rosji
7%
8%
w Japonii
67%
68%
we Włoszech
12%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju podczas II wojny światowej produkowano jako broń szybkie łodzie motorowe wypełnione materiałami wybuchowymi?
29736
70%

Szczegóły

Autor: wykopek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.