W którym kraju tydzień pracy ustalony jest na 35 godzin?

w Grecji
w Norwegii
we Francji
w Arabii Saudyjskiej
Wpro­wa­dza­jąc 35-go­dzin­ny tydzień pracy, rząd fran­cu­ski spo­dzie­wał się zmniej­sze­nia bez­ro­bo­cia - licząc, że krótszy czas pracy do­pro­wa­dzi do roz­ło­że­nia jej na większą ilość pra­cow­ni­ków. Jednak efekt taki nie na­stą­pi­ł, co stanowi główny argument krytyków takiego roz­wią­za­nia.

Rozkład odpowiedzi

w Grecji
w Norwegii
we Francji
w Arabii Saudyjskiej
odpowiedzi
flagFrancja
0%
0%
92%
7%
14
flagWłochy
3%
27%
65%
3%
29
flagHolandia
20%
16%
52%
12%
25
flagIrlandia
20%
20%
50%
10%
10
flagStany Zjednoczone
26%
23%
46%
3%
78
flagNiemcy
24%
17%
42%
15%
70
flagWielka Brytania
27%
23%
40%
8%
133
flagNorwegia
16%
22%
38%
22%
18
flagPolska
29%
21%
37%
11%
4546
flagHiszpania
9%
45%
36%
0%
11
flagIndie
7%
42%
21%
28%
14
flagNieznany
37%
31%
15%
15%
121

Płeć

men31%
women32%
w Grecji
30%
33%
w Norwegii
24%
21%
we Francji
31%
33%
w Arabii Saudyjskiej
13%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju tydzień pracy ustalony jest na 35 godzin?
5057
37%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Sean MacEntee
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.