W którym kraju znaleźć można Staroobrzędowców?

w Izraelu
w Grecji
w Rosji
w Iranie
Sta­ro­obrzę­dow­cy to grupa, która oderwała się od Ro­syj­skiej Cerkwi Pra­wo­sław­nej w roku 1666. W tym czasie jej pa­triar­cha Nikon zmienił wiele ele­men­tów ob­rząd­ku, chcąc ujed­no­li­cić go z ob­rząd­kiem greckim (chciano m.in. zbli­że­nia z chrze­ści­ja­na­mi na terenach bał­kań­skich zajętych przez Turków, gdzie Rosja pro­wa­dzi­ła eks­pan­sję­). Zmie­nio­no m.in. sposób wy­ko­ny­wa­nia znaku krzyża - co stało się symbolem dla od­rzu­ca­ją­cych te reformy Sta­ro­obrzę­dow­ców.

Rozkład odpowiedzi

w Izraelu
w Grecji
w Rosji
w Iranie
odpowiedzi
flagUkraina
5%
5%
90%
0%
20
flagSzwecja
0%
19%
80%
0%
21
flagRosja
0%
10%
80%
5%
20
flagLitwa
14%
7%
78%
0%
14
flagNiemcy
5%
7%
77%
7%
126
flagFrancja
10%
10%
76%
0%
38
flagHiszpania
12%
8%
76%
0%
25
flagNorwegia
14%
7%
74%
3%
27
flagPolska
12%
10%
70%
5%
11594
flagIrlandia
11%
18%
70%
0%
27
flagWielka Brytania
13%
12%
68%
5%
272
flagBelgia
6%
25%
68%
0%
16
flagHolandia
16%
9%
66%
7%
42
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
28%
0%
66%
4%
21
flagWłochy
12%
16%
68%
4%
25
flagKanada
24%
3%
62%
10%
29
flagNieznany
19%
12%
59%
8%
700
flagStany Zjednoczone
27%
14%
49%
7%
294
flagAustralia
38%
11%
46%
3%
26
flagIndie
30%
32%
25%
10%
40

Płeć

men65%
women63%
w Izraelu
15%
15%
w Grecji
13%
15%
w Rosji
65%
63%
w Iranie
5%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym kraju znaleźć można Staroobrzędowców?
13013
70%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.