W którym mieście można oglądać olejne malowidło „Panorama Racławicka”?

w Warszawie
w Krakowie
w Racławicach
we Wrocławiu
Panorama Ra­cła­wic­ka we Wro­cła­wiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie po­dzi­wiać można relikt dzie­więt­na­sto­wiecz­nej kultury masowej. Wielkie ma­lo­wi­dło (15x114m), dzięki ze­spo­le­niu szcze­gól­nych zabiegów ma­lar­skich (spe­cjal­na per­spek­ty­wa) i tech­nicz­nych (o­świe­tle­nie, sztuczny teren, za­ciem­nio­ne, kręte po­dej­ście­), "prze­no­si" widza w inną rze­czy­wi­stość i inny czas. Panorama Ra­cła­wic­ka to pierwsze i jedyne za­cho­wa­ne do dziś polskie dzieło tego rodzaju.

Rozkład odpowiedzi

w Warszawie
w Krakowie
w Racławicach
we Wrocławiu
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
8%
0%
91%
24
flagWłochy
0%
12%
0%
87%
16
flagNiemcy
4%
9%
6%
77%
118
flagPolska
5%
11%
10%
72%
8739
flagFrancja
4%
12%
12%
72%
25
flagIrlandia
0%
12%
16%
72%
25
flagHolandia
0%
12%
16%
72%
25
flagAustria
0%
0%
28%
71%
14
flagWielka Brytania
5%
11%
11%
70%
194
flagBelgia
0%
18%
12%
68%
16
flagStany Zjednoczone
7%
19%
1%
67%
52
flagNorwegia
0%
31%
6%
62%
16
flagNieznany
8%
15%
15%
61%
559
flagSzwecja
0%
16%
25%
58%
12
flagUkraina
3%
13%
30%
53%
30
flagKanada
9%
27%
18%
45%
11
flagRosja
5%
15%
36%
31%
19

Płeć

men67%
women72%
w Warszawie
7%
6%
w Krakowie
12%
11%
w Racławicach
12%
9%
we Wrocławiu
67%
72%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym mieście można oglądać olejne malowidło „Panorama Racławicka”?
9997
71%

Szczegóły

Autor: Agnieszka Pawelska
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.