W którym mieście można oglądać olejne malowidło „Panorama Racławicka”?

w Warszawie
w Krakowie
w Racławicach
we Wrocławiu
Panorama Ra­cła­wic­ka we Wro­cła­wiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie po­dzi­wiać można relikt dzie­więt­na­sto­wiecz­nej kultury masowej. Wielkie ma­lo­wi­dło (15x114m), dzięki ze­spo­le­niu szcze­gól­nych zabiegów ma­lar­skich (spe­cjal­na per­spek­ty­wa) i tech­nicz­nych (o­świe­tle­nie, sztuczny teren, za­ciem­nio­ne, kręte po­dej­ście­), "prze­no­si" widza w inną rze­czy­wi­stość i inny czas. Panorama Ra­cła­wic­ka to pierwsze i jedyne za­cho­wa­ne do dziś polskie dzieło tego rodzaju.

Rozkład odpowiedzi

w Warszawie
w Krakowie
w Racławicach
we Wrocławiu
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
5%
0%
94%
18
flagWłochy
0%
14%
0%
85%
14
flagBelgia
0%
15%
0%
84%
13
flagNiemcy
3%
9%
4%
79%
101
flagPolska
5%
10%
9%
73%
6727
flagHolandia
0%
8%
17%
73%
23
flagFrancja
4%
12%
12%
72%
25
flagIrlandia
0%
13%
13%
72%
22
flagAustria
0%
0%
30%
69%
13
flagWielka Brytania
6%
11%
12%
68%
175
flagNieznany
7%
14%
13%
65%
233
flagStany Zjednoczone
8%
19%
2%
65%
47
flagUkraina
3%
10%
31%
55%
29
flagNorwegia
0%
40%
10%
50%
10
flagRosja
5%
16%
33%
33%
18

Płeć

men72%
women74%
w Warszawie
6%
5%
w Krakowie
11%
11%
w Racławicach
9%
8%
we Wrocławiu
72%
74%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym mieście można oglądać olejne malowidło „Panorama Racławicka”?
7572
73%

Szczegóły

Autor: Agnieszka Pawelska
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.