W którym mieście można oglądać olejne malowidło „Panorama Racławicka”?

w Warszawie
w Krakowie
w Racławicach
we Wrocławiu
Panorama Ra­cła­wic­ka we Wro­cła­wiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie po­dzi­wiać można relikt dzie­więt­na­sto­wiecz­nej kultury masowej. Wielkie ma­lo­wi­dło (15x114m), dzięki ze­spo­le­niu szcze­gól­nych zabiegów ma­lar­skich (spe­cjal­na per­spek­ty­wa) i tech­nicz­nych (o­świe­tle­nie, sztuczny teren, za­ciem­nio­ne, kręte po­dej­ście­), "prze­no­si" widza w inną rze­czy­wi­stość i inny czas. Panorama Ra­cła­wic­ka to pierwsze i jedyne za­cho­wa­ne do dziś polskie dzieło tego rodzaju.

Rozkład odpowiedzi

w Warszawie
w Krakowie
w Racławicach
we Wrocławiu
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
5%
0%
95%
20
flagWłochy
0%
13%
0%
86%
15
flagNiemcy
4%
9%
6%
77%
112
flagBelgia
0%
13%
13%
73%
15
flagFrancja
4%
12%
12%
72%
25
flagHolandia
0%
12%
16%
72%
25
flagPolska
6%
11%
10%
71%
8017
flagIrlandia
0%
12%
16%
70%
24
flagWielka Brytania
6%
11%
11%
69%
182
flagAustria
0%
0%
30%
69%
13
flagStany Zjednoczone
8%
18%
2%
67%
49
flagNieznany
7%
15%
15%
61%
517
flagNorwegia
0%
33%
6%
60%
15
flagUkraina
3%
10%
31%
55%
29
flagRosja
5%
16%
33%
33%
18

Płeć

men66%
women72%
w Warszawie
7%
6%
w Krakowie
13%
12%
w Racławicach
12%
9%
we Wrocławiu
66%
72%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym mieście można oglądać olejne malowidło „Panorama Racławicka”?
9191
71%

Szczegóły

Autor: Agnieszka Pawelska
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.